КЗ "Тернівська загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів № 5 Тернівської міської ради Дніпропетровської області"

 
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання +(navigator.javaEnabled()?

Школа молодого педагога

 Пам'ятка молодому вчителеві
 1. Вивчай можливості кожного майбутнього вихованця. Пам'ятай: без знання стану

здоров'я дітей неможливе правильне навчання й виховання їх. Виховання має сприяти

зціленню дитини від хвороб, набутих у попередні роки.

 1. Вступаючи в контакт з дітьми, не варто будувати зверхні відносини з ними. Пам'ятай: навіть малюк у взаєминах з дорослими якоюсь мірою  прагне відстоювати свою незалежність. Від спільних колективних дій учителя та учня залежить успіх справи. Намагайся частіше заохочувати вихованців. Вивчай індивідуальні можливості та потреби  кожного з них, наполегливо оволодівай методикою педагогічної праці. Карай учня лише тоді, коли без цього не можна обійтися.
 1. Частіше усміхайся. Пам'ятай: твоя усмішка при вході до класу свідчить про те, що зустріч з дітьми тобі приємна, усмішка створює за позитивний настрій дітей.
 1. Плануючи свої перші уроки, подумай:
 • як  учні повинні поводитися на уроці, які звички культурної поведінки для цього потрібно спеціально виховувати, а які з уже наявних  лише закріпити. Пам'ятай: якщо педагог не виховує в учнів системи корисних звичок, то на їх місці найчастіше виникають звички шкідливі. З перших уроків виробляй у вихованців певний  стереотип поведінки, формуй позитивні навички;
 • які види робіт будуть використані й виконані учнями на уроці, що необхідно зробити для того, щоб завдання виконувалися технічно грамотно, яка спеціальна підготовка для цього потрібна? Пам’ятай: більшість різних порушень на уроці відбувається через недостатню завантаженість учнів корисною, цікавою роботою. Особливо  важливими є два елементи: чому навчаться вони, виконуючи ті завдання, та до чого привчаться в процесі цієї діяльності.
 1.  Важливе завдання вчителя — передбачати ситуації, які виникатимуть на уроці. Пам'ятай: помилці легше запобігти, ніж виправити її.
 1.  Вчися вислуховувати учнів до кінця навіть тоді, коли, на твою думку,  вони помиляються чи у тебе обмаль часу. Пам'ятай: кожен вихованець повинен знати, що ти його вислухаєш.
 1.  Пам'ятай: основне призначення оцінки — правильно визначити  результати навчання учнів, їх навчальні досягнення, динаміку зміни успішності.
 1.  Без вимог педагога неможлива організація навчальної та суспільного корисної діяльності учнів. Здебільшого протягом 45 хвилин уроку вчитель ставить перед своїми вихованцями близько 100 вимог. Пам'ятай слова А. С. Макаренка: «Без щирої, відкритої, переконливої, гарячої і рішучої вимоги не можна починати виховання колективу». Вимоги мають бути послідовними. Слід добиватися обов'язкового виконання їх від усього класу, не забуваючи про повагу до особистості учнів.
 1. Наполегливо оволодівай навичками самоаналізу уроку. Пам'ятай слова  В.О. Сухомлинського: «...один із секретів педагогічної творчості й полягає  в тому, щоб пробудити в учителя інтерес до пошуку, до аналізу власної роботи. Хто намагається розібратися в хорошому й поганому на своїх уроках, у своїх взаєминах з вихованцями, той уже досяг половини успіху».
 2. Однією з важливих умов досягнення педагогічної творчості є вміння глибоко аналізувати весь комплекс як власної навчально-педагогічної діяльності, так і діяльності своїх колег, оцінювати різноманітні аспекти шкільного життя, здійснювати творчий пошук шляхів подолання труднощів у спілкуванні. Пам'ятай: ведення щоденника з перших кроків твоєї педагогічної  діяльності  дасть змогу активізувати внутрішній діалог із самим собою, сприятиме розвитку педагогічної думки –  відвертої, самокритичної, творчої.

 

Рекомендації

 щодо підготовки молодого вчителя

 до сучасного уроку

 1. Прочитайте розділ програми, який потрібно вивчити на даному уроці, а в деяких випадках – і в пояснювальному запису до програми.
 2. Вивчіть матеріал цього розділу, питання, теми.
 3. Сформуйте задум уроку, дайте відповідь на запитання, чого б ви хотіли досягнути в результаті його проведення, сформулюйте мету уроку (навчальну, виховну, розвивальну).
 4. Уявіть колектив даного класу, уявно намалюйте конкретних учнів. Уявіть психологію цих учнів, використовуючи мистецтво педагогічного перевтілення, намагайтеся накреслити їхні дії на шляху до досягнення мети.
 5. Виберіть з усього арсеналу методичних прийомів найоптимальніші для даного матеріалу і для даних учнів.
 6. Зіставте обрані прийоми зі своїми можливостями, змоделюйте свої дії на даному уроці.
 7. Продумайте структуру уроку й зафіксуйте все знайдене в плані-конспекті.
 8. Підготуйте наочні й навчальні посібники, не забудьте підготувати і перевірити справність ТЗН, комп’ютерної техніки.
 9. Повторіть подумки або вголос вузлові елементи плану, продумайте непередбачені обставини, знайдіть і зафіксуйте запасні варіанти.
 10. Спитайте себе: «Я готовий до уроку?»

 

Орієнтовна схема аналізу уроку

 молодим учителем

 

1. Клас.

2. Предмет:

3. Тема уроку:

4. Мета (триєдина) уроку:

5. Тип, вид уроку:

6. Чи відповідали зміст уроку, методи навчання, форми організації діяльності учнів меті уроку?

7. Які методи і прийоми навчання використав учитель на уроці?

8. Які дидактичні завдання простежені на окремих етапах уроку, чи пов'язані вони із загальною метою уроку?

9. Які форми роботи з учнями використав учитель на уроці?

10. Чи спостерігалася на уроці індивідуалізація або диференціація навчання? В чому вони виявилися!

11. Чи побачили ви на уроці прийоми, які б допомагали учневі самому здобувати знання, чи використано на уроці алгоритми, пам'ятки, схеми, опорні конспекти?

12. Чи використовував учитель на уроці інноваційні педагогічні технології?

13. Чи було підбито підсумок уроку? Як?

14. Що нового для себе ви взяли з уроку? Чим збагатився ваш методичний багаж?

15. Що ви порадили вчителю для вдосконалення уроку?

 

 

Робота школи молодого вчителя

2017 - 2018 н.р.

 

Склад школи молодого вчителя

№ п\п

П.І.Б

Фах

Стаж

роботи

Категорія

Посада, обов’язки

1.

Юрпалова Оксана Вікторівна

Заступник директора з НВР

23

вища категорія

Координатор школи молодого вчителя

2.

Сизько Наталія Анатоліївна

Вчитель української мови та літератури

17

вища категорія

Керівник  школи молодого вчителя

3.

Порєйчук Лілія Володимирівна

Шкільний психолог

31

Перша категорія

Психолог

4.

Тарарака Крістіна Вячеславівна

Вчитель англійської мови

1

Спеціаліст

 

5.

Єгоров Олексій Сергійович

Вчитель інформатики

2

Без категорії

 

6.

Микита Надія Іванівна

Вчитель початкових класів

3

Без категорії

 

7.

Маркова Олександра Сергіївна

Вчитель фізики

1

Без категорії