КЗ "Тернівська загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів № 5 Тернівської міської ради Дніпропетровської області"

 
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання +(navigator.javaEnabled()?

МАН

 

Комунальний  позашкільний навчальний заклад «Мала академія наук учнівської молоді»Дніпропетровської обласної ради»

Адреса: 49 000, Дніпропетровська область, м. Дніпропетровськ, вул. Ульянова, 4, к. 302.Тел: (056) 371-47-84, Факс: (056)374-23-47

сайт: http://dvman.dnepredu.com/

 

 

Комунальний  позашкільний навчальний заклад «Мала академія наук учнівської молоді» Дніпропетровської обласної ради»(далі – КПНЗ «МАНУМ» ДОР») – профільний позашкільний навчальний заклад, основним напрямом діяльності якого є дослідницько-експериментальний, що передбачає залучення вихованців (учнів, слухачів) до науково-дослідницької, експериментальної, конструкторської та  винахідницької роботи в різних галузях науки, техніки, культури і мистецтва, а також виявлення, розвиток і підтримку обдарованої молоді, створення умов для творчої реалізації та розширення наукового світоголяду, організацію змістовного дозвілля.

 

Головним завданням КПНЗ «МАНУМ» ДОР» є:
 
реалізація державної політики у сфері позашкільної освіти;
 
виявлення, розвиток і підтримка обдарованої молоді, стимулювання її творчого потенціалу, розвиток наукової та дослідницько-експериментальної діяльності вихованців (учнів, слухачів);
 
створення умов для гармонічного розвитку особистості, задоволення потреб учнівської молоді в позашкільній освіті, організації її оздоровлення, дозвілля і відпочинку;
 
задоволення потреб учнівської молоді у професійному самовизначенні відповідно до їх інтересів і здібностей;
 
формування у вихованців (учнів, слухачів) національної самосвідомості, активної громадської позиції, мотивація здорового способу життя;
 
надання загальноосвітнім навчальним закладам методичної допомоги з питань роботи з обдарованою молоддю;  
 
просвітницька діяльність.
 
КПНЗ «МАНУМ» ДОР» проводить навчально-виховну, інформаційно-методичну, організаційно-масову та навчально- тренувальну роботу.
 
Заклад створено з метою пошуку, підтримки, залучення до наукових досліджень обдарованої учнівської молоді, створення умов для її подальшої творчості та наукової роботи.  
 
Навчально-виховний процес у КПНЗ «МАНУМ» ДОР» здійснюється діференційовано (відповідно до віку, індивідуальних можливостей, інтересів, нахилів, здібностей, стану здоров’я) з використанням різних організаційних форм роботи:
 
гурткова робота, клубна робота, урок, лекція, індивідуальні заняття, конференція, семінар, курси, читання, вікторина, змагання, зльоти, олімпіади, конкурси, огляди, виставки, оздоровчі збори, екскурсії, практична робота в лабораторіях, майстернях, а також з використанням інших форм, передбачених Статутом закладу.
 
КПНЗ «МАНУМ» ДОР» залучає до участі в організаційно-масових заходах позашкільні, загально-освітні, професійно-технічні, вищі навчальні заклади, інші заклади та організації.  
 
Вихованці, учні, слухачі КПНЗ «МАНУМ» ДОР» можуть бути: слухачами, кандидатами в члени або дійсними членами Малої академії наук учнівської молоді.
 
Слухачами Малої академії наук учнівської молоді можуть бути учні загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів різних типів, студенти вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації, які проводять дослідницьку, пошукову та експериментальну роботу з різних проблем науки, техніки, мистецтва.
 
Кандидатами в члени Малої академії наук учнівської молоді можуть стати учні, які навчаються в гуртках, групах та інших творчих об’єднаннях основного рівня.
 
Дійсними членами Малої академії наук учнівської молоді можуть стати кандидати у члени Малої академії наук учнівської молоді, які навчаються в гуртках, групах або інших творчих об’єднаннях вищого рівня.

 

 

 

Національний центр «Мала академія наук України» 

 

Адреса: 04119, Київ, вул. Дегтярівська, 38/44, тел. (044) 489-55-99, веб-сайт: http://man.gov.ua

 

 

Про МАН

 

Мала академія наук України (далі МАН) – освітня система, яка забезпечує організацію і координацію науково-дослідницької діяльності учнів, створює умови для їх інтелектуального, духовного, творчого розвитку та професійного самовизначення, сприяє нарощуванню наукового потенціалу країни.

 За 70-літній період існування МАН пройшла кілька етапів свого становлення та розвитку. Передумовами її створення стала організація роботи наукових гуртків позашкільних навчальних закладів, мережа яких сформувалась у 20–40-х рр. ХХ ст. У 1939 р. відповідно до звернення Академії наук СРСР щодо посилення шефства над дитячими науковими організаціями Академією наук УРСР була прийнята Постанова про шефство над Київським Палацом піонерів з питань роботи з талановитими дітьми і молоддю. Протягом наступних 10 років наукові гуртки почали працювати у більшості великих міст України. У подальшому окремі гуртки і секції об’єднуються у наукові товариства учнів. Так у 1947 р. на базі Київського міського палацу піонерів та школярів почало свою роботу «Товариство науки й техніки учнів». А вже в 1950 р. в м. Києві була проведена перша учнівська науково-практична конференція. Першим масовим науковим об’єднанням була створена в 1963 р. Кримська мала академія наук «Искатель», досвід якої став основою створення в 60–80 рр. ХХ ст. малих академій наук у різних регіонах України.

 Розвиток Малої академії наук України у 80–90 рр. ХХ ст. збігся з упровадженням дослідницьких методів у навчально-виховний процес загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів. Розпочалося формування Малої академії наук України як однієї із складових системи позашкільної освіти. Вже у 1977 р. Міністерство освіти СРСР затвердило «Примірне положення про наукове товариство учнів», а у 1983 р. Міністерство освіти УРСР прийняло перше Типове положення про Малу академію наук школярів, що вплинуло на створення наукових учнівських об’єднань у Донецькій, Дніпропетровській, Житомирській, Рівненській, Харківській областях і м. Мелітополі. Усього до 1987 р. було створено 11 малих академій наук.

 З 1990 р. починається новий етап розвитку МАНівського руху. У м. Одесі було проведено І Республіканську науково-практичну конференцію членів наукових товариств учнів, у травні 1992 року – І Всеукраїнський конкурс юних істориків імені М. С. Грушевського, а у 1993 р. вперше одночасно проводилося декілька Всеукраїнських конкурсів науково-дослідницьких робіт учнів з різних наукових напрямів. Визначальним для створення сучасної моделі МАН став 1993 р. На засіданні колегії Міністерства освіти України та Президії Академії наук України було ухвалено спільну постанову від 22 грудня 1993 року № 19/3-9, 351 «Про шляхи вдосконалення діяльності Малих академій наук і наукових товариств учнів як центрів формування наукової еліти України», а також прийнято рішення про створення єдиної Малої академії наук України з її територіальними відділеннями і обрано Президію МАН. Відповідно до цього документу затверджуються Положення про Малу академію наук України, Положення про координаційно-методичну раду, Перелік базових вищих навчальних закладів України та наукових установ Академії наук України, а також терміни паспортизації територіальних відділень МАН.

 На цьому етапі з МАН співпрацювали 60 вищих навчальних закладів України і 44 наукові установи Національної академії наук України.

 Удосконалювалася система проведення Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів МАН. Важливим кроком стало запровадження Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади з базових і спеціальних дисциплін, турніри і конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт та конкурси фахової майстерності. Постановою Кабінету Міністрів України від 26.01.1994 р. № 45 «Про затвердження Положення про позашкільний навчальний заклад» і наказом Міністерства освіти України від 22.02.1994 р. № 45 ухвалено нову номенклатуру позашкільних навчальних закладів і запроваджено новий тип позашкільних закладів – Малі академії наук учнівської молоді. Першими такими закладами у 1993–1998 рр. стали Львівська, Мелітопольська, Луганська та Тернопільська Малі академії наук учнівської молоді.

 Вагомим кроком у розвитку МАН стало створення у 2004 р. згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 20.08.2003 р. № 1301 «Про вдосконалення системи організації роботи з виховання дітей та молоді у позашкільних навчальних закладах» Позашкільного навчального закладу Мала академія наук учнівської молоді. На нього було покладено функції координації дослідницько-експериментального напряму позашкільної освіти. Поступово формується мережа спеціалізованих позашкільних навчальних закладів – малих академій наук учнівської молоді.

 Важливого значення для діяльності та розвитку МАН набуло ухвалення Постанови Кабінету Міністрів України від 08.08.2007 р. № 1016 «Про затвердження Державної цільової програми роботи з обдарованою молоддю на 2007–2010 рр.».

 Визначною подією стало засідання Президії НАН України 11.11.2009 р., присвячене діяльності МАН і наданню Позашкільному навчальному закладу Мала академія наук учнівської молоді статусу закладу подвійного підпорядкування – Міністерству освіти і науки України та Національній академії наук України. Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 03.02.2010 р. № 88 «Про удосконалення роботи з талановитими дітьми» заклад було перейменовано на Український державний центр «Мала академія наук України».

 Вагому роль у розвитку МАН відіграє Указ Президента України № 927/2010 від 30.09.2010 р. «Про заходи щодо розвитку системи виявлення та підтримки обдарувань і талановитих дітей та молоді», який активізував процес формування мережі регіональних академій наук учнівської молоді. Указом також надано статус Національного Українському державному центру «Мала академія наук України».

 На сьогодні Національний центр «Мала академія наук України» є закладом, що виконує загальнодержавні функції з пошуку, розвитку та підтримки обдарованих і талановитих учнів. Щорічно НЦ «МАН України» проводиться близько 30 всеукраїнських заходів науково-методичного спрямування і понад 40 масових заходів для обдарованої учнівської молоді. Запроваджуються нові освітні проекти, в тому числі міжнародні. Щорічно зростає кількість дітей, залучених до науково-дослідницької діяльності МАН, у 2011 р. вона становить близько 250 тис. обдарованих учнів з усієї країни.

 Ключова роль у вихованні юних дослідників належить педагогічним і науково-педагогічним працівникам МАН. На сьогодні загальна кількість педагогів та науковців, що працюють з обдарованими дітьми, становить приблизно 6,5 тис., серед яких близько 1,5 тис. викладачів є кандидатами наук, 300 – докторами наук. До науково-педагогічного складу МАН входять педагоги позашкільних навчальних закладів – 11%, загальноосвітніх навчальних закладів – 47%, викладачі вищих навчальних закладів – 42%.

 Науково-дослідницька робота в МАН організована за науковими відділеннями та секціями відповідно до структури, затвердженої Президією МАН. Для задоволення інтересів і потреб дітей у дослідницькій діяльності в різних галузях науки й техніки щороку в системі роботи МАН запроваджуються нові секції та наукові відділення. Так, у 2008–2009 н. р. структура наукових відділень МАН складалась із 48 секцій 8 наукових відділень, а в 2011–2012 н. р. – вже 60 секцій 11 наукових відділень.

 Здебільшого обдаровані діти України – учні МАН – надають перевагу науково-дослідницькій діяльності у галузях філології та мистецтвознавства (25%), хімії та біології, екології й аграрних наук (23%), історії та географії (20%). Дещо менше дітей навчається у секціях наукових відділень математики (10%), комп’ютерних наук (7%), фізики і астрономії (6%), технічних наук (4%).

 Учні – члени МАН є учасниками різноманітних обласних, всеукраїнських, міжнародних інтелектуальних конкурсів, турнірів, олімпіад і виявляють високий рівень підготовки та творчі здібності.

 Визначним заходом МАН є щорічний Всеукраїнський конкурс-захист науково-дослідницьких робіт учнів – членів МАН. У всіх етапах конкурсу-захисту беруть участь близько 100 000 школярів-старшокласників, з яких до фіналу виходять понад 1000 кращих.

 Журі конкурсу-захисту формується з фахівців відповідного профілю з числа наукових і науково-педагогічних працівників НАН України, НАПН України, вищих та інших навчальних закладів. Кураторами наукових відділень МАН є академіки НАНУ – члени Президії МАН.

 Невід’ємним компонентом ефективної діяльності МАН є співпраця з вищими навчальними закладами, науковими установами та громадськими інститутами, бізнес-структурами, що сприяє успішному виконанню її головної функції – формування інтелектуального потенціалу української нації.

 Сьогодні МАН виховує професійно зорієнтованих, озброєних відповідним науковим, дослідницьким інструментарієм молодих людей, які вже у школі знають своє призначення, спрямування, наукове покликання і йдуть до вищих навчальних закладів, чітко розуміючи, в якій науковій галузі вони хочуть працювати.

 

 
Всеукраїнськийінтерактивний конкурс

«МАН-Юніор Дослідник» завантажити

 

 

Шановні учасники проектного етапу та колеги-наставники!

Пропонуємо вашій увазі скориговані рекомендації щодо проведення конкурсу.

Порядок та рекомендації щодо проведення проектного етапу конкурсу «МАН-Юніор Дослідник»

Для участі у проектному етапі Всеукраїнського конкурсу «МАН-Юніор»необхідно до 10 квітня надіслати заявку за встановленою формою (скачати), а також презентацію проекту в середовищі Power Point (до 15 слайдів) та тези доповіді (до 2 аркушів А4) на електронну адресу junior.konkurs@gmail.com. Захист проводиться в он-лайн режимі. До захисту будуть запрошені учні, проекти яких набрали більше 5 балів (з 10 можливих) за результатами рейтингового оцінювання.

У відкритому рейтинговому оцінюванні проектів беруть участь усі керівники представлених на Конкурс учнівських проектів. Керівники мають право оцінювати всі проекти, окрім тих, які виконували їх учні. Оцінювання проектів здійснюється за такими критеріями:
відповідність темі конкурсу – до 2 балів;
послідовність, логічність, науковість викладу – до 3 балів;
оригінальність, самостійність виконання, особистий внесок автора – до 4 балів;
грамотність та якість оформлення – до 1 балу.

Максимальна сума балів, яку може отримати учасник від одного експерта в результаті заочного оцінювання проекту – 10 балів.

Загальна оцінка, яку може отримати учасник за заочне оцінювання творчої роботи, визначається автоматично комп’ютерною програмою як середнє арифметичне з усіх оцінок, виставлених експертами за творчу роботу.

Після закінчення рейтингового оцінювання Оргкомітет та журі Конкурсу запрошують для участі в он-лайн захисті авторів проектів, які отримали не менше половини балів від максимально можливої їх кількості, а також їх наукових керівників.

Додаткові інструкції щодо рейтингового оцінювання публікуються на сайті 25-30 березня.

Графік проведення проектного етапу
    Заходи                                                                                                       Дата проведення
1 Реєстрація на сайті, отримання логіна і пароля для рейтингового оцінювання   18.03 – 15.04
1 Рейтингове оцінювання                                                                                15.04 – 30.04
2 Тестове підключення для перевірки зв’язку                                                   13.05 
Захист проектів за номінаціями
3 Історик                                                                                                      14.05
4 Технік                                                                                                        15.05
5 Астроном                                                                                                   16.05
6 Еколог                                                                                                       17.05
7 Дистанційний «круглий стіл» з учасниками конкурсу та їх керівниками             18.05


Методичні рекомендації

В номінації «Історик-Юніор»

Тема: «Порівняння і аналіз історичних подій та їх наслідків – війни з Наполеоном 1812 р. і Другої світової війни».

Зробити порівняльний аналіз таких історичних подій:

1) Війни Росії з Наполеоном 1812 року, що відбулися 150 років тому;

2) Війни з фашистською Німеччиною на території Радянського Союзу 1941-1045 р.р. — Великої Вітчизняної війни.

Для порівняння можна обрати певні фрагменти війн, які визначали окремі події та їх наслідки.

В номінації «Технік-Юніор»

Тема: «Класичні фізичні досліди у власному виконанні»

Підготувати свій варіант (ремейк) будь-яких класичних дослідів у галузі фізики, техніки та хімії за допомогою оригінальних пристроїв та приладів з використанням пластикових пляшок та інших «підручних засобів»: зламаних іграшок, побутового непотребу тощо».

В номінації «Еколог-Юніор» -

Тема: «Малі ріки України та їх екологічний стан»

Методичні рекомендації (скачати)

В номінації «Астроном-Юніор»

Тема: «Задачі за фотографіями з космосу»

Необхідно самостійно сформулювати завдання та конкретні задачі для дослідження за космічними знімками (бажано власними, але можна з Інтернету) і навести його розв’язання.

Приклади таких задач наводяться в рубриці «Архів проектного конкурсу» в номінації «Астроном» на сайті конкурсу http://man-junior.org.ua/.

Нагородження учасників конкурсу

За рішенням журі після он-лайн захисту визначаються переможці та призери конкурсу. Це рішення документується відповідним протоколом.

Переможці проектного етапу конкурсу, які отримали найбільшу кількість балів (але не більше 50% від загальної кількості учасників заключного етапу), нагороджуються дипломами НЦ «МАНУ» І, ІІ, ІІІ ступеня.

Учасники ІІ етапу конкурсу “МАН-Юніор” нагороджуються дипломами учасника.

Якщо в роботі над проектом брали участь групи учнів, то дипломами нагороджуються колективи навчальних закладів, відділень Малої академії наук тощо із зазначенням керівників проекту.

Результати проведення Конкурсу затверджуються наказом НЦ «МАНУ».

Керівники, які підготували переможців та призерів Конкурсу, відзначаються подяками НЦ «МАНУ».
 

quot;Times New Romannbsp;

font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:i style=br /

/spannbsp;

quot;


1
2
3