КЗ "Тернівська загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів № 5 Тернівської міської ради Дніпропетровської області"

 
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання +(navigator.javaEnabled()?

МО суспільно-гуманітарного циклу

План  роботи

методичного об’єднання

Суспільно-гуманітарного  циклу

на  2017-2018 н.р.

№п\п

Зміст роботи  МО

Термін

Відповідальні

 

 

1.

Засідання №1

·    Аналіз роботи МО за 2016 -2017н.р.

·    Затвердження плану роботи МО на 2017 – 2018 н.р.

·     Методична сесія. Науково–методичний супровід навчально – виховного процесу .

·    Опрацювання методичних рекомендацій щодо організації навчально-виховного процесу  на 2017-2018 навчальний рік.

·    Нормативно-правові документи для здійснення навчально-виховного процесу, викладання гуманітарних предметів.

·    Навчальні програми й підручники з історії, правознавства, трудового навчання, музичного та образотворчого мистецтва для роботи в 2017-2018 н.р.

·    Показники, нормативи, критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з історії, правознавства, трудового навчання, музичного та образотворчого мистецтва.

·    Інструктаж:

- Аналіз структури навчальної програми з предметів;

-         Складання календарно-тематичного планування;

Ведення шкільної документації.

 

 

 

 

 

 

 

 

вересень

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник МО

Зоріна М.О., члени МО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Засідання №2

         ·        Складання плану самоосвітньої діяльності вчителів .

         ·        Участь учнів у шкільних предметних олімпіадах, інтерактивних конкурсах

       ·    Затвердження графіку проведення відкритих уроків та позакласних заходів вчителями, що атестуються.

      ·    Відвідування уроків , виховних заходів вчителів, які атестуються.

 

 

 

 

 

 

 

Жовтень

 

 

 

Протягом року

 

 

 

 

 

Керівник МО

Зоріна М.О., члени МО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

Засідання №3

·    Проведення шкільних олімпіад та прийняти участь у  Всеукраїнських конкурсах «Кришталева сова», «Лелека» тощо.

·    Підготовка та проведення тижня естетичного циклу.

·    Участь у педагогічній раді «Сучасні орієнтири змісту навчальної діяльності учнів на уроках естетичного циклу в контексті виконання державних освітніх стандартів».

·    Участь у круглому столі «Стратегії творчої діяльності, методи та прийоми розвитку критичного та дивергентного  мислення учнів».

·    Адаптація учнів  5 -х класів до умов навчання   в основній школі.

·    Відкрите засідання МО: Експрес-інформація «Портфоліо як багатофункціональний інструмент оцінювання й самооцінювання педагога»

· Участь у психологічному тренінгу ««Ефективна взаємодія в педагогічному  колективі».

·     Проведення зрізів знань з навчальних предметів.

·     Самоосвітня діяльність вчителів: розглянути поняття «особистісної самореалізації та самоактуалізації», «кліпове мислення», «портфоліо».

 

 

 

 

 

Листопад

 

 

 

 

 

 

 

 

грудень

 

 

 

Керівник МО

Зоріна М.О., члени МО

 

 

 

 

Члени МО

 

 

 

Керівник МО

Зоріна М.О., члени МО

 

 

 

члени МО

 

 

 

 

4.

Засідання №4

·    Про результати  проведення шкільних предметних олімпіад та інтерактивних конкурсів.

·    Аналіз виконання зрізів знань за  Iсеместр.

·    Виступ на педагогічних читаннях «Педагогіка партнерства – новий формат педагогічної діяльності вчителя нової української школи»

·    Участь  в роботі творчої групи №1. Методична скарбничка:«Вплив нових педагогічних технологій  на активізацію роботи з обдарованими учнями».

·    Участь в семінарі –практикумі «Активізація роботи з учнями, що мають ознаки обдарованості».

        ·        Розроблення плану заходів щодо проведення тижня історії та правознавства.

      ·        Проведення тижня історії та правознавства.

 

 

 

 

 

Січень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лютий

 

 

 

 

 

Керівник МО

Зоріна М.О.,

 

 

Члени МО

 

 

 

 

 

 

Члени МО

 

 

 

 

 

5.

Засідання №5

1. Обговорення відкритих уроків та позакласних заходів,  проведених вчителями, що атестуються.

2. Презентація педагогічних технологій вчителями, які атестуються. Захист власних педагогічних систем.

       3.Аналіз проведення предметного тижня.

 

 

 

 

 

Березень

 

 

Керівник МО

Зоріна М.О.

Гапоненко Н.М.,

Керівник МО.

 

 

 

 

 

7.

Засідання №6

1.Звіт роботи про самоосвітню діяльність та її вплив на підвищення знань учнів: «Педагогічні технології, які впливають на становлення соціальної зрілості учнів».

2. Підготовка до ЗНО.

3. Участь членів МО в роботі творчої групи №2 Виступ «Створення цілісної системи психолого-педагогічного супроводу особистості школяра для самореалізації кожної дитини  у творчому освітньому середовищі ».

 

 

 

 

квітень

 

 

 

 

 

Керівник МО

Зоріна М.О.

 

 

члени МО.

 

8.

Засідання №7

1. Проведення зрізів знань з навчальних предметів. Підсумки за рік.

2. Аналіз роботи МО за навчальний рік.

3. Методичне панно: презентація  рекомендацій МО з проблеми на ІІІ етапі роботи.

Пам’ятні дати.

4. Діагностика «Самооцінка».

 

травень

 

Керівник МО, вчителі МО

 

 

 

 

 

Керівник МО


 

Зміст  роботи методичного об’єднання вчителів

 

суспільно-гуманітарного  циклу

 

на 2015-2016 н.р.

 

№п\п

                     Зміст роботи  МО

Термін

Відповідальні

 

Засідання №1

 

вересень

 

Керівник МО

Земцова Л.А..

1.

 • Аналіз роботи МО за 2014 -2015 н.р.
 • Затвердження плану роботи МО на 2015 – 2016н.р.
 • Ознайомлення членів МО з методичними рекомендаціями щодо викладання предметів у 2015 -2016 н.р.
 • Результати атестації кабінетів суспільно-гуманітарного  циклу.

2.

Засідання №2

 • Адаптація учнів 5 -х класів до умов навчання   в основній школі.
 • Участь учнів в шкільних предметних олімпіадах, інтерактивних конкурсах.
 • Підготувати план заходів до тижня естетичного циклу.

жовтень

Керівник МО

Земцова Л.А..

 

 

3.

 

 

Засідання №3

 • Участь у психолого-педагогічному семінарі «Психогігієна педагогічної діяльності.

Актуальні проблеми підвищення психологічної культури учасників НВП навчального закладу».

 • Виступ на педраді «Система педагогічних впливів, спрямованих на соціалізацію учнів».
 • Обговорити  поняття «соціалізація» та «соціальна компетентність».

листопад

Керівник МО

Земцова Л.А.

члени МО

4.

Засідання №4

Відкрите  засідання   МО  «Педагогічний вплив на  розвиток соціальної компетентності особистості»

грудень

Керівник МО

Земцова Л.А.

члени МО

5.

Засідання №5

 • Про результати  проведення шкільних предметних олімпіад та інтерактивних конкурсів.
 • Участь в педагогічних читаннях «Створення системи діяльності вчителя, спрямованої на розвиток соціальних компетентностей учня».
 • Аналіз виконання зрізів знань I семестр.
 • Обговорення  й затвердження  плану міського семінару «Педагогічні стратегії створення освітнього розвивального простору засобами суспільних дисциплін» (Історія, правознавство).
 • Вироблення рекомендацій до семінару, розподіл обов’язків.
 • Розробити план заходів до проведення предметного тижня з історії та правознавства.

січень

Керівник МО

Земцова Л.А., члени МО

 

 

Танцерова І.В.

 

 

6.

Засідання №6

 1. Участь у відкритому засіданні МР «Роль контролю та стимулювання навчальної діяльності школярів під час НВП».
 2. Розгляд питання «Застосування в роботі технології особистісного навчання» (вироблення рекомендацій для практичного застосування).
 3. Виступ  на  психолого-педагогічному  семінарі «Психолого-педагогічні методи профілактики агресії та екстремізму у молодіжному середовищі».

 

 

березень

 

 

 

 

Керівник МО

Земцова Л.А., члени МО.

 

 

7.

Засідання №7

1. Відкрите засідання МО:

 Круглий стіл «Вплив нових педагогічних технологій  на процес соціалізації особистості».

2. Звіт роботи про самоосвітню діяльність та її вплив на підвищення знань учнів.

квітень

Керівник МО

Земцова Л.А., члени МО.

8.

Засідання №8

 1. Участь в роботі круглого столу: «Формування етичних норм як інструменту соціально-психологічного впливу на розвиток відповідальної поведінки учнів
 2. Аналіз роботи МО за навчальний рік.
 3. Презентація  рекомендацій роботи на І етапі над  проблемою.

 

травень

Керівник МО, вчителі.

 


1
2