КЗ "Тернівська загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів № 5 Тернівської міської ради Дніпропетровської області"

 
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання +(navigator.javaEnabled()?

Шкільні семінари

1 березня  відбувся семінар вчителів історії - Педагогічні стратегії створення освітнього  розвивального простору засобами суспільних дисциплін, який мав на меті  обмін досвідом  створення системи діяльності вчителя, спрямованої на розвиток соціальної, самоосвітньої  компетентності учнів,  демонстрацію варіантів практичного втілення теорії з нової науково-методичної теми, презентацію сучасних підходів  забезпечення освітнього розвивального простору використанням  проблемного навчання, інформаційно-комп'ютерних технологій, прийомів  кейс-технології.

Педагоги міста були запрошені на урок директора школи Тагієвої Тетяни Іванівни, яка знову підтвердила свій високий професіоналізм, володіння сучасними засобами творення розвивального освітнього простору. Присутні дали високу оцінку логічній побудові структури уроку, спрямованої на розв'язання учнями, поставленої  викладачем історичної проблеми. Вчитель залучала дев'ятикласників до групової, парної роботи, аналізу історичних документів, роботі з візуальними джерелами. Доцільно було використано низку інтерактивних прийомів; поточний контроль по ходу урока доповнювався моральним стимулюванням, нестандартно проведено закріплення вивченого на уроці нового матеріалу, рефлексія.

Гості були ознайомлені з варіантами використання кейс-технології  і  відео-фрагментами  ії практичного впровадження  на уроках Танцерової І.В.

 

 

 

 

 

 СЕМІНАРИ ДЛЯ РІЗНИХ КАТЕГОРІЙ ПЕДПРАЦІВНИКІВ

2015-2016 н.р.

 

Місяць

Предмет

Тип семінару

 

Школа

Тема семінару

жовтень

Вчителі фізичного виховання та курсу «Захист Вітчизни»

практичний

ЗОШ№5

Уроки фізкультури та курсу «Захист Вітчизни» в системі роботи школи щодо формування фізичних та морально-вольових якостей учнів в умовах впровадження Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді.

листопад

Вчителі інформатики, фізики

теоретичний

ЗОШ№5

Психолого-педагогічні проблеми соціалізації особистості в умовах демократизації суспільства: етапи, види, педагогічні стратегії.

 

листопад

Вчителі іноземної мови

 

практичний

 

ЗОШ№5

Реалізація творчого потенціалу учня на уроках іноземної мови через використання ІКТ.

лютий

Історія, правознавство

практичний

ЗОШ№5

Педагогічні стратегії створення освітнього розвивального простору засобами суспільних дисциплін.

березень

Російська мова, світова література

практичний

ЗОШ№5

Форми та методи активізації пізнавальної діяльності школярів на уроках російської мови.

березень

Природничий цикл

практичний

ЗОШ№5

Диференціація та індивідуалізація навчання, забезпечення профільного характеру старшої школи як важлива передумова соціалізації особистості у громадянському суспільстві.

 

 

Міський семінар

вчителів інформатики та фізики

з теми:

 

«Психолого-педагогічні проблеми соціалізації особистості в умовах демократизації суспільства: етапи, види, педагогічні стратегії»

 

Листопад

  2015 рік

 

Мета семінару:

 

 •  Розглянути тему  психолого-педагогічних  семінарів  на  першому  (підготовчому)  етапі  роботи над  обласним  науково-методичним  проектом  «Освітні  стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства».
 • Закріпити основні поняття з вказаної теми
 • Визначення  показників,  що  характеризують  соціальний  розвиток
 • особистості на різних вікових етапах.
 • Проаналізувати чинники, що сприяють формуванню соціального досвіду учнівської молоді.
 • Поділитися досвідом з визначеної теми.

 

Соціаліза́ціякомплексний процес засвоєння індивідом певної системи знань, норм і цінностей, які дозволяють йому бути повноправним членом суспільства.

 

Соціалізація  здійснюється через наступні механізми:

Ø Соціальні норми – загальноприйняті зразки поведінки, регламентуючі взаємовідносини людей у суспільстві;

Ø Соціальний контроль – забезпечую виконання соціальних норм;

Ø Соціальні ролі – схвалювані зразки поведінки, які суспільство очікує від суспільства;

Ø Самоусунення батьків від виховання в ряді сімей;

Ø Мізерна пропозиція безкоштовного дозвілля;

Ø Проблема працевлаштування підлітків;

Ø Соціальний статус – місце особистості в даній конкретній системі соціальних взаємозв'язків;

 

Готовність підлітка взаємодіяти з соціумом є умовним показником його позитивної соціалізації та визначається за такими критеріями:

 а) суспільно ціннісна спрямованість;

 б) свідома соціальна поведінка;

 в) соціально-психологічні компетентності, які формуються в ході засвоєння особистістю системи спілкування та через включення в суспільну діяльність. 

 

5 етапів соціальної адаптації:

 • Первинна соціалізація, або стадія адаптації 
 • Стадія індивідуалізації
 • Юнацький вік
 • Стадія інтеграції
 • Трудова стадія

 

Комплекс психолого-педагогічних умов ефективного проходження процесу соціалізації підлітків:

 

1.  Створення соціалізуючого середовища, орієнтованого на підтримку самоцінної активності підлітків в середньому загальноосвітньому закладі як особливому соціокультурному інституті суспільства.

2. Педагогічне забезпечення соціально розвиваючого спілкування щодо активізації двох типів прагнення підлітків до соціалізації: зовнішнього (соціального) і внутрішнього (особистісного).

3. Спрямованість

навчально-виховного процесу на цінність особистісного самовизначення як показника успішності соціалізації.

 

Методичні рекомендації

 • Планувати свою роботу відповідно до реалізації обласної проблеми;
 • Виховувати емоційну культуру підлітків;
 • Створювати позитивний психологічний клімат в колективі;
 • Сприяти розвитку само усвідомленості підлітка, впевненості у власних силах, вимогливості до себе, самокритичності, відповідальності, здатності до саморегуляції поведінки;
 • Застосовувати методи навчальної і виховної роботи, які відволікатимуть увагу молоді від масової інформації, що розтліває свідомість та особистість, сприяє цинічному ставленню до злочинів, виховують людяність, духовність, здатність співпереживати
 • Виховувати естетичні смаки.

 

Ø Соціалізація виступає одним із основоположних соціальних процесів, що забезпечує існування людини в середині суспільства.

Ø Соціалізація являє собою процес входження людини в суспільство, включення її в соціальні зв'язки та інтеграції з метою встановлення її соціальності.

Ø Соціалізація особистості починається з перших років життя і закінчується періодом громадської зрілості людини, хоча, зрозуміло, повноваження, права й обов'язки, набуті нею, не говорять про те, що процес соціалізації цілком завершений: по деяких аспектах він продовжується все життя.

Ø Соціалізація охоплює всі етапи життєвого шляху людини, протягом якого вона засвоює та використовує цінності культури. Кількісне накопичення засвоєних цінностей у певний період переходить у нову якість, що виявляється у зміні структури та спрямованості особи. 

 

Міський семінар

вчителів англійської мови

 

«Реалізація творчого потенціалу учня на уроках іноземної мови через ІКТ та інтерактивну дошку»

 

Листопад

 2015 рік

 

 

Мета семінару:

 • обговорити теоретичні та практичні аспекти запровадження у навчально – виховному процесі інформаційно-комунікаційних технологій та інтерактивної дошки у викладанні англійської мови з метою розвитку інноваційної особистості;
 • презентувати роботу вчителів англійської мови щодо впровадження інтерактивних прийомів у навчально–виховний процес, зокрема ІКТ та інтерактивної дошки як одного із чинників реалізації творчого потенціалу учнів;
 • обмінятися досвідом роботи з питання.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Формування соціально активної особистості молодшого школяра в умовах реалізації нового змісту державного стандарту початкової загальної освіти" - доповідь вчителя початкових класів Мазур І.В. - завантажити

 

"Уроки «Навчання грамоти» за оновленою програмою" - доповідь вчителя початкових класів Петренко В.В. - завантажити

 

 


1
2
3
4
5
6
7
8
9