КЗ "Тернівська загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів № 5 Тернівської міської ради Дніпропетровської області"

 
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання +(navigator.javaEnabled()?

МО математичного циклу

План  роботи

методичного об’єднання

фізико-математичного циклу

на  2017-2018н.р.

 

 

 

№п\п

Зміст роботи  МО

Термін

Відповідальні

 

 

1.

Засідання №1

·    Аналіз роботи МО за 2016 -2017н.р.

·    Затвердження плану роботи МО на 2017 – 2018 н.р.

·    Опрацювання методичних рекомендацій щодо організації навчально-виховного процесу  на 2017-2018 навчальний рік та рекомендаціями щодо викладання предметів.

·    Нормативно-правові документи для здійснення навчально-виховного процесу, викладання фізико-математичного циклу.

·    Показники, нормативи, критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з предметів фізико-математичного циклу.

·    Інструктаж:

-     Аналіз структури навчальної програми з предметів;

-     Складання календарно-тематичного планування;

Ведення шкільної документації.

·    Результати атестації кабінетів математики.

 

 

 

Серпень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

вересень

 

 

Адміністрація

 

 

 

Керівник МО

Козаченко А.М.

 

 

 

 

2.

Засідання №2

·    Складання плану самоосвітньої діяльності вчителів .

·    Участь у відкритому  засіданні творчої групи «Створення гуманістичного освітнього середовища як чинника успішної соціалізації учнів»

·    Участь учнів у шкільних предметних олімпіадах, інтерактивних конкурсах

« Кенгуру», «Бобер» тощо.

·    Відвідування навчальних занять, виховних заходів молодими вчителями у вчителів-наставників;

·  Проведення консультацій для молодих вчителів.    

 

 

 

 

 

Жовтень

 

 

 

 

 

 

Протягом року

 

 

 

 

 

Керівник МО

Козаченко А.М.

члени МО

 

 

Єгоров О.С.- Войтюк Н.М.

Маркова О.С.-Фалалєєва Г.М.

 

 

3.

 

 

Засідання №3

·    Проведення шкільних олімпіад та участь у  Всеукраїнських конкурсах.

·    Участь у круглому столі «Стратегії творчої діяльності, методи та прийоми розвитку критичного та дивергентного  мислення учнів».

·    Участь у психологічному тренінгу «Ефективна взаємодія в педагогічному  колективі».

·    Підготовка та проведення  тижня математики та інформатики.

·    Адаптація учнів  5 -х класів до умов навчання   в основній школі.

·    Проведення зрізів знань з навчальних предметів.

· Самоосвітня діяльність вчителів: розглянути поняття «особистісної самореалізації та самоактуалізації», «кліпове мислення», «портфоліо».

 

 

 

Листопад

 

 

 

 

 

 

грудень

 

Керівник МО

Козаченко А.М. члени МО

 

 

 

 Члени МО

 

 

Керівник МО

Козаченко А.М.

 

 

 

 

4.

Засідання №4

·    Про результати  проведення шкільних предметних олімпіад та інтерактивних конкурсів.

·    Аналіз виконання зрізів знань за  Iсеместр.

· Аналіз проведення тижня математики та інформатики.

·     Проведення Тижня  фізики.

· Виступ на педагогічних читаннях «Педагогіка партнерства – новий формат педагогічної діяльності вчителя нової української школи».

· Відкрите засідання МО філологічного та  фізико-математичного циклів: Методичний діалог «Проблема педагогічної творчості в спадщині

В.О.Сухомлинського».

·    Методичний тиждень. «Калейдоскоп уроків» .

·    Участь у засіданні творчої групи. Методична скарбничка:«Вплив нових педагогічних технологій  на активізацію роботи з обдарованими учнями».

·    Методичний  вояж «Творчий звіт вчителів, які атестуються».

 

 

 

 

 

Січень

 

 

 

 

 

Лютий

 

 

 

 

 

 

   Березень

 

 

 

 

 

Керівник МО

 

 

члени МО

 

 

члени МО

 

 

 

вчителі, які атестуються

Козаченко А.М. члени МО

 

вчителі, які атестуються

 

 

 

5.

Засідання №5

1. Участь у психолого-педагогічному семінарі Круглий стіл: «Створення цілісної системи психолого-педагогічного супроводу особистості школяра для самореалізації кожної дитини  у творчому освітньому середовищі».

 2. Участь у педраді: «Освітній потенціал уроків інформатики в умовах модернізації навчального середовища. Стан викладання та рівень навчальних досягнень учнів з інформатик.

    3. Підготовка до ЗНО.

    4.Звіт про роботу з молодими спеціалістами.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

квітень

 

 

 

Керівник МО

Козаченко А.М.

члени МО.

 

 

 

 

Керівник МО

 

6.

Засідання №6

1.  Проведення зрізів знань з навчальних предметів. Підсумки за рік.

2.  Аналіз роботи МО за навчальний рік.

        3. Методичне панно: презентація  рекомендацій МО з проблеми на ІІІ етапі роботи.

4. Діагностика «Самооцінка».

 

 

травень

 

Керівник МО, вчителі МО

 

 

 

Керівник МО

 

Зміст  роботи методичного об’єднання вчителів

 

математичного  циклу

 

на 2015-2016 н.р.

 

 

№п\п

                     Зміст роботи  МО

Термін

Відповідальні

 

Засідання №1

 

вересень

 

Керівник МО

Козаченко А.М.

1.

 • Аналіз роботи МО за 2014 -2015 н.р.
 • Затвердження плану роботи МО на 2015 – 2016н.р.
 • Ознайомлення членів МО з методичними рекомендаціями щодо викладання предметів у 2015 -2016 н.р.
 • Результати атестації кабінетів математичного  циклу.

2.

Засідання №2

 • Адаптація учнів 5 -х класів до умов навчання   в основній школі.
 • Участь учнів в шкільних предметних олімпіадах, інтерактивних конкурсах.
 • Підготувати план заходів до тижня математики, інформатики.
 • Обговорення  й затвердження  плану міського теоретичного семінару  вчителів інформатики «Психолого-педагогічні проблеми соціалізації особистості в умовах демократизації суспільства: етапи, види, педагогічні стратегії».
 • Вироблення рекомендацій до семінару, розподіл обов’язків.

жовтень

Керівник МО

Козаченко А.М.

 

 

Вчителі інформатики

 

 

3.

 

 

Засідання №3

 • Участь у психолого-педагогічному семінарі«Психогігієна педагогічної діяльності. Актуальні проблеми підвищення психологічної культури учасників НВП навчального закладу».
 • Виступ на педраді «Система педагогічних впливів, спрямованих на соціалізацію учнів».
 • Обговорити  поняття «соціалізація» та «соціальна компетентність».

листопад

Керівник МО

Козаченко А.М.

члени МО

4.

Засідання №5

 • Про результати  проведення шкільних предметних олімпіад та інтерактивних конкурсів.
 • Участь в педагогічних читаннях «Створення системи діяльності вчителя, спрямованої на розвиток соціальних компетентностей учня».
 • Аналіз виконання зрізів знань I семестр.
 • Розробити план заходів до проведення предметного тижня з фізики.

січень

Керівник МО

Козаченко А.М., члени МО

 

Танцерова І.В.

 

 

5.

 

Засідання №5

 1. Участь у відкритому засіданні МР «Роль контролю та стимулювання навчальної діяльності школярів під час НВП».
 2. Розгляд питання «Застосування в роботі технології особистісного навчання» (вироблення рекомендацій для практичного застосування).
 3. Виступ  на  психолого-педагогічному  семінарі «Психолого-педагогічні методи профілактики агресії та екстремізму у молодіжному середовищі».

 

 

березень

 

 

 

 

Керівник МО

Козаченко А.М. члени МО.

 

 

6.

Засідання №6

1. Відкрите засідання МО:

 Круглий стіл «Вплив нових педагогічних технологій  на процес соціалізації особистості».

2. Звіт роботи про самоосвітню діяльність та її вплив на підвищення знань учнів.

3.Звіт про роботу з молодим спеціалістом.

квітень

 

 

Керівник МО

Козаченко А.М. члени МО.

 

Войтюк Н.М.

7.

Засідання №7

 1. Участь в роботі круглого столу: «Формування етичних норм як інструменту соціально-психологічного впливу на розвиток відповідальної поведінки учнів
 2. Аналіз роботи МО за навчальний рік.
 3. Презентація  рекомендацій роботи на І етапі над  проблемою.

 

травень

Керівник МО, вчителі.

 


1
2