КЗ "Тернівська загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів № 5 Тернівської міської ради Дніпропетровської області"

 
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання +(navigator.javaEnabled()?

Звіт директора школи

 

ЗВІТ ДИРЕКТОРА 2017-2018 н.р.

Звіт директора

Комунального закладу "Тернівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №5

Тернівської міської ради Дніпропетровської області"

 

Тагієвої Тетяни Іванівни про свою діяльність на посаді

протягом 2017 – 2018 навчального року

 

Робота освітнього закладу здійснювалася згідно з чинним законодавством, була спрямована на виконання Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Статуту закладу та інших законодавчих та нормативно-правових документів з питань виконання законодавства України в галузі «Освіта».

Загальна інформація про школу: 

 

      Комунальний заклад "Тернівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №5 Тернівської міської ради Дніпропетровської області" знаходиться у міській комунальній власності. Управління закладом здійснюється Тернівською міською радою через відділ освіти Тернівської міської ради Дніпропетровської області. Фінансування навчального закладу здійснюється з державного бюджету на основі кошторису, передбаченого номартивами фінансування загальної середньої освіти для забезпечення вивчення предметів в обсязі державних стандартів освіти та за кошти місцевого бюджету, які виділяються для преведення капітальних та поточних ремонтів.

Будівля школи прийнята в експлуатацію в 1975 р., земельна ділянка, яка належить школі, має площу близько 2 Га. Матеріально-технічну базу складає 35 навчальних кабінетів, з них 2 кабінети інформатики, в яких встановлено 32 комп'ютери, що підключені до мережі Інтернет, та копіювальна техніка. Загальна кількість комп'ютерів що використовується в НВП складає 60 одиниць, з них 4 ноутбуки; мультимедійних проектори, 5 телевізорів.

Школа має спортивну залу, 4 майстерні та кабінети обслуговуючої праці, актову залу та їдальню на 300 посадочних місць.

      Підтвердженням  спроможності закладу провадити освітню діяльність  у сфері загальної середньої освіти ( початкова, загальна, базова, повна загальна середня освіта) стало отримання ліцензії на даний вид діяльності відповідно до розпорядження голови облдержадміністрації від 17.03.2017р.  № Р – 139/0/3-17.

I.                      Стан і розвиток шкільної мережі.

 

У 2017/2018 навчальному році управління закладом було спрямовано на збереження кількісних і якісних параметрів мережі, створення належних умов для навчання і виховання учнів, удосконалення змісту освітнього процесу, впровадження нових освітніх технологій, розвиток здібностей дітей і підлітків, подальше впровадження профільного навчання.

Головною метою освітнього закладу є  забезпечення реалізації права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти.

        У 2017/2018навчальному році в школі у  32-х класах навчалось 835учнів: школа І ступеня – 13класів (369 учнів), школа ІІ ступеня –15 класів (382 учні), школа ІІІ ступеня – 4 класи (84 учні).

   Середня наповнюваність у класах складала 26,1 учнів. 

IІ.                      Кадрове забезпечення

 

Відповідно до ст. 45 Закону України «Про загальну середню освіту» штатний розпис закладу установлюються відділом освіти Тернівської міської ради на підставі Типових штатних нормативів загальноосвітніх навчальних закладів.

Кадрове забезпечення школи здійснюється в повній відповідності з навчальними планами ЗЗСО

В школі у 2017-2018 н.р. працювало  49 вчителів:

з вищою освітою – 41;

з незакінченою  вищою(бакалавр) – 5;

з середньою спеціальною освітою – 3

Вчитель-методист: 1 (Танцерова І.В.).

Вчителі, які мають звання «Старший вчитель»: 7 -  Тагієва Т.І., Борисова Н.С., Козаченко А.М.,  Войтюк Н.М., Шемет Л.О., Ярошенко Г.С., Лимонова С.С..

Вчителі, які маютьнагороду "Відмінник освіти": 5 - Тагієва Т.І., Лимонова С.С.,  Ярошенко Г.С., Танцерова І.В., Шемет Л.О.

Педколектив поповнили троє молодих вчителів: Жадан І.Г., Хайрутдінова Л.І., Підгорна О.С.

         Вчителі є майстрами своєї справи, оскільки дають учням міцні глибокі знання.

 

IІІ.                      Методична робота

 

Школа продовжувала працювати над   реалізацією науково-методичної проблеми «Розвиток педагогічної творчості вчителів як запорука творчого розвитку інноваційної особистості учня».

Аналіз підсумків роботи підрозділів методичної служби школи за 2017-2018 навчальний рік показав, що педагогічний колектив успішно працював над виконанням завдань,  визначених наказом № 107-О від 31.08.2017року, відповідно до особливостей роботи на ІІІ етапі реалізації науково-методичного проекту школи «Створення розвивального освітнього простору навчального закладу з метою забезпечення само актуалізації та самореалізації учнів».

Багато уваги приділялось теоретичному опрацюванню питань розвитку педагогічної творчості вчителів як запоруки творчого розвитку інноваційної особистості учня. У зв’язку із цим були проведені такі методичні заходи:

·    Круглий стіл «Сьогодні дошкільник, завтра – учень» (наступність дитячих садків та школи);

·    Відкрите засідання методичної ради «Стратегії творчої діяльності, метои та прийоми розвитку критичного та дивергентного мислення учнів» (робота опорної школи)

·   Відкрите засідання МО суспільно-гуманітарного циклу. Експрес-інформація «Портфоліо як багатофункціональний інструмент оцінювання й само оцінювання педагога»;

· Методичний міст «Організація життєтворчості учнів як основа процесу соціалізації школярів» (творча група №1);

·   Методичний діалог «Створення гуманістичного освітнього середовища як чинника успішної соціалізації учнів» (творча група №2);

·  Вернісаж для молодого вчителя «Вироби свій стиль» (робота ШМВ);

·  Тиждень наставництва «Використання нових педагогічних технологій у навчальному процесі»;

·  Тренінг для молодих вчителів  «Протистояння викликам сучасного життя»;

·  Педагогічна майстерня «Розвиток соціальної компетентності особистості в умовах інноваційних освітніх змін» (відкрите засідання методичної ради);

·  Методичний тиждень «Колейдоскоп уроків вчителів, які атестуються»;

·  Відкрите засідання МО філологічного та фізико-математичного циклів «Проблема педагогічної творчості в спадщині В.О. Сухомлинського»;

·  Відкрите засідання МО вчителів природничого циклу та вчителів початкових класів «Педагогічні технологія та роль педагога, що впливають на становлення соціальної зрілості учнів. навчальні проекти як один із засобів формування компетентності учнів»;

·  Методична скарбничка «Вплив нових педагогічних технологій на активізацію роботи з обдарованими учнями» (творча група №1);

·  Круглий стіл «Створення цілісної системи психолого-пелагогічного супроводу особистості школяра для самореалізації кожної дитини у творчому освітньому середовищі» (творча група №2);

· Педагогічна студія «Тренінг Ефективна взаємодія в педагогічному колективі» (ШМВ).

Проведення предметних тижнів..

В  школі продовжували працювати дві творчі  групи:

№1 під керівництвом Некрашевич Надії Миколаївни, тема «Залежність успішності учнів від вибору вчителів  моделей, методів, технологій  навчання»;

        №2 під керівництвом Хрипко Наталії Володимирівни, тема роботи «Становлення особистості в сучасному громадянському суспільстві».

Творчою групою №1 було проведено: Методичний міст «Організація життєтворчості учнів як основа процесу соціалізації школярів»; методична скарбничка «Вплив нових педагогічних технологій на активізацію роботи з обдарованими учнями».

   Творчою групою №2 було проведено: Методичний діалог «Створення гуманістичного освітнього середовища як чинника успішної соціалізації учнів»; Круглий стіл «Створення цілісної системи психолого-пелагогічного супроводу особистості школяра для самореалізації кожної дитини у творчому освітньому середовищі».

Питання методичної роботи розглядалось на засіданнях педагогічних рад:

  • на педраді №2 було розглянуто питання «Організація життєтворчості учнів як основа процесу соціалізації школярів»;
  • на  педраді №3 розглянули питання «Використання компетентністно зорієнтованих завдань на уроках української мови як фактора підвищення навчальних досягнень учнів та їх особистісного зростання»;
  •       на педраді №4 було розглянуто питання «Самоаналіз власної діяльності – дієвий шлях підвищення професійної майстерності педагогів. Презентація педагогічних технологій вчителями, які атестуються».

 

Методична  рада школи провела шість засідань за такою тематикою:

-  Основні напрямки роботи педколективу на ІІІ етапі науково-методичної проблеми області «Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства»; затвердження плану роботи МР на 2017-2018 н.р.

-  Діагностування вчителів.

- Участь учнів у шкільних предметних олімпіадах, інтерактивних конкурсах. 

- Круглий стіл «Сьогодні дошкільник, завтра –    учень»(наступність дитячих садків та школи).

- Аналіз питання наступності навчання учнів 1, 5-х класів.

- Аналіз навчальних досягнень учнів за І семестр.

- Презентація основних положень перспективного педагогічного досвіду вчителів,  які атестуються.

-  Вироблення рекомендацій щодо проведення Всеукраїнського місячника шкільних бібліотек під гаслом «Шкільна бібліотека – за здоровий спосіб життя».

-  Результати адаптації учнів 1, 5 та 10-х  класів до навально-виховного процесу.

-  Аналіз проведених предметних тижнів;

-  Вироблення рекомендацій вчителям, які атестуються, щодо їх роботи над узагальненням досвіду.

-  Презентація  перспективного педагогічного досвіду вчителів,  які атестуються.

-  Підготовка до проведення ДПА.

- Методичне панно: презентація  рекомендацій різних підрозділів методичної служби з проблеми на ІІІ етапі роботи.

В школі продовжувала працювати «Школа молодого педагога» (керівник Сизько Н.А.) в межах якої молоді вчителі (6 вчителів): Тарарака К.В.,  Єгоров О.С., Маркіна О.С., Микита Н.І., Жадан І.Г., Хайрутдінова Л.В.) опрацьовували нормативні  освітянські документи, отримували консультації з питань, що виникали під час поточної роботи. Був проведений тиждень наставництва (для молодих учителів-початківців). На другому  засіданні було  проведено захід: методичні поради “Молодий вчителю, вироби свій стиль». На жаль,в цьому році школою  молодого вчителя не в повному обсязі були  виконані заплановані заходи, як із-за об’єктивних причин (хвороба та навчання вчителів), так і суб’єктивних, – безвідповідального ставлення практичного психолога школи  Порєйчук Л.В.  до виконання своїх функціональних обов’язків. Порєйчук Л.В. не були  проведені тренінги з молодими вчителями «Протистояти викликам сучасного життя», "Ефективна взаємодія в педагогічному колективі", хоча молоді вчителі потребували психологічної допомоги.

     На базі школи були проведені міські семінари (2-теоретичих та 1 – практичний):

-  Психологів та соціальних педагогів (теоретичний)«Роль співпраці сім'ї та школи у формуванні соціальної компетенції як базису життєдіяльності людини»;

-  Вчителів курсу «Захист Вітчизни» (теоретичний) «Індивідуально-диференційований підхід як важливий компонент виховання учнів та організації заходів з військово-патріотичного виховання»;

-  Вчителів початкової школи (практичний) «Створення позитивних умов для соціалізації молодших школярів з метою надання якісних освітніх послуг.

На цих семінарах вчителі ділилися педагогічними та методичними знахідками із вчителями міста:  соціальний педагог Шишова І.В. знайомила вчителів міста з досвідом своєї роботи, проводила тренінг для психологів та соціальних педагогів міста; виступ психолога школи Порєйчук Л.В. був недоречним, далеким від теми семінару, вона не змогла довести до своїх колег суть своєї роботи. Колоколов М.І. підготував доповідь з теми семінару «Індивідуально-диференційований підхід як важливий компонент виховання учнів та організації заходів з військово-патріотичного виховання».  Вчителі початкових класів провели практичний семінар, який вирізнявся методичною насиченістю та результативністю: кожна паралель отримала індивідуальне завдання, тому на семінарі були представлені відеоролики з уроків, батьківських зборів, підготовчих занять  першокласників, вчителі проводили майстер-класи, тренінг.

У 2017-2018 навчальному році діяли (відповідно до наказу № 107-О від 31.08.2017 року)  структурні підрозділи, робота яких була спрямована на підвищення науково-методичного рівня вчителів: шкільні методичні об’єднання:

 

-       методичне  об’єднання вчителів початкових класів – Мазур Ірина Володимирівна;

-      методичне  об’єднання вчителів української мови – Железняк Тетяна Іванівна;

-  методичне об’єднання вчителів суспільно-гуманітарного циклу (співи, праця, образотворче мистецтво, вчителі історії) – Зоріна Марина Олександрівна;

-  методичне об’єднання вчителів фізико-математичного циклу (вчителі математики, фізики, інформатики)  – Козаченко Антонина Миколаївна;

методичне об’єднання вчителів природничого циклу (вчителі хімії, географії, природознавства, біології)  – Ярошенко Галина Сергіївна.

 Шкільні методичні об’єднання в  2017 -2018 навчальному році працювали над питаннями підвищення рівня навчальних досягнень учнів, покращення якості підготовки учнів до участі у Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін, працювали над підвищенням комп’ютерної грамотності, а також над питаннями «особистісної самореалізації та самоактуалізації», «кліпове мислення», «портфоліо».

      Методична рада школи відмітила ефективну діяльність таких служб, як МО вчителів початкових класів, природничого циклу, вчителів української мови та зарубіжної літератури, методичне об’єднання вчителів фізико-математичного циклу, які провели змістовні та цікаві предметні тижні (декади).

В рамках наступності вчителі початкових класів та вихователі дитячих закладів «Веселка», «Ромашка», «Ракета» відвідали уроки та заняття. Вчителі початкової школи Малютіна С.С. та Вольвач С.П. провели відкриті уроки для вихователів дитячих закладів «Веселка», «Ромашка», «Ракета» та взяли  участь у засіданні круглого столу «Аналіз успішності та адаптації до школи першокласників та випускників ДНЗ». На жаль, вчителем Аксініною Н.О. не було проведено таких уроків.

Атестація педагогічних кадрів показала бажання і готовність вчителів самовдосконалюватися, підвищувати свій методичний та фаховий рівень. Атестацію у 2017-2018 н.р. пройшли 14 педагогічних працівників школи з 49 вчителів школи та отримали: 

1. Молодожон Валентина Петрівна, вчитель англійської мови, відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст    першої категорії»:

2.Відповідає займаній посаді, раніше встановленому тарифному розряду «одинадцятий тарифний розряд»: Шелест Любов Валентинівна, вчитель початкових класів.

3.  Присвоїти кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої кваліфікаційної категорії»:

 

-  Гапоненко Наталії Миколаївні, вчителю обслуговуючої праці;

-  Аксініній Нелі Олексіївні, вчителю початкових класів та вчителю інформатики в початкових класах;

-  Знайдюк Євгенії Олександрівні, вчителю української мови та літератури;

-  Шишовій Інні Володимирівні, соціальному педагогу та вчителю предмету «Основи  здоров’я».

4.                     Відповідає займаній посаді, встановити тарифний розряд «одинадцятий тарифний розряд»:

-  Крикуну  Сергію Олександровичу, вчителю фізичної культури;

-  Євсюковій Анастасії Олександрівні, вчителю інформатики.

5. Відповідають раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та раніше присвоєному  педагогічному званню «старший учитель» педагогічні  працівники

 - Шемет Лідії Олександрівні, вчителю географії;

- Борисовій Наталії Сергіївні, вчителю математики;

6.  Відповідають раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії»   педагогічні  працівники:

- Некрашевич Надії Миколаївні, вчителю біології та екології;

-  Юрпаловій Оксані Вікторівні, вчителю зарубіжної літератури;

 7.   Присвоїти педагогічним працівникам кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії»:

- Заворотній Тетяні Володимирівні, вчителю української мови та літератури;

- Мазур Ірині Володимирівні, вчителю початкових класів.

В рамках міжатестаційного періоду вчителями,  які атестувалися були проведені майстер – класи, відкриті уроки та заходи: Шемет Л.О., Некрашевич Н.М., Заворотною Т.В., Мазур І.В., Шишовою І.В., Знайдюк Є.О. На жаль, вчителі Аксініна Н.О., Крикун С.О. (не провели відкритих заходів), Євсюкова А.О. не зовсім відповідально поставилася до роботи в між атестаційний період.

    Вивчені, узагальнені та занесені до картотеки перспективного педагогічного досвіду надбання вчителів: Шемет Л.О. «Ігрові технології на уроках географії як шлях до активізації пізнавальної діяльності учнів»,  Некрашевич Н.М. «Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках біології з використанням інтерактивних технологій», Борисової Н.С. «Впровадження продуктивних технологій на уроках математики для соціалізації особистості учнів», Юрпалової О.В. «Формування інноваційної особистості засобами технологій інтерактивного навчання», Заворотної Т.В. «Розвиток креативного мислення учнів на уроках української мови та літератури з метою виховання життєвих компетентностей учнів», Мазур І.В. «Використання проектної діяльності як шлях розвитку творчої особистості молодшого школяра».

Своїми наробками вчителі ділилися з колегами на сторінках фахових видань (9 публікацій впродовж 2017-2018 н.р.)

«Учительський журнал он-лайн» - Лимонова С.С. (2 публікації),

«Методичний портал» - Молодожон В.П.,

«Освітній портал «Супер урок» - Молодожон В.П., Німчук Т.М. (2 публікації),Хрипко Н.В., Знайдюк Є.О

«Освітній портал «На урок» - Мазур І.В.(2 публікації), Войтюк Н.М., Знайдюк Є.О., Шишова І.В. (2 публікації), Заворотна Т.В.

Лагно Ж.В. стала учасником ІVМіжнародної науково-практичної конференції «Людина віртуальна: нові горизонти», за що отримала сертифікат. 

   В цьому навчальному році, на жаль, вчителі нашої школи не брали участі   у Всеукраїнському конкурсі «Вчитель року – 2018».

Шестеро  вчителів нашої школи продовжують працювати на  власних  інформаційних  блогах: Тагієва Т.І., Танцерова І.В., Юрпалова О.В.,  Колоколов М.І., Шмарова Т.М., Мазур І.В.

    Вчителі школи були  постійними учасниками і слухачами вебінарів: вчителі біології та екології, вчителі історії та суспільствознавчих дисциплін, вчителі математики, іноземних мов, заступник з виховної роботи.

13 вчителів початкової школи та вчителі основ здоров’я пройшли онлайн –курси Основи здопров'язбережної компетентності там курси «Вчимося жити разом» та пройшли навчанняв рамках курсу «Основи соціальної і здоров'язбережувальної компетентності» .

Працюючи над самоосвітою директор школи Тагієва Т.І. та заступники директора Юрпалова О.В. та Баранова І.О. відвідали по 2 тематичні тренінги, заступник директора з ВР  Заворотна Т.В. відвідала  3 тематичні тренінги.

7 вчителів пройшли курсову перепідготовку при інституті ДОІППО; 4 вчителя відвідали тематичні тренінги.

В самоосвітній діяльності педагогів були розглянуті поняття «особистісної самореалізації та самоактуалізації», «кліпове мислення», «портфоліо», протягом року вчителі вивчали та систематизували педагогічні технології, які впливають на становлення соціальної зрілості учнів, відбір методів та методик діагностики соціального портрету учнів різних вікових груп.

      Вчителі нашої школи користуються ресурсами сайтів ДОІППО (відділ креативної освіти), відділу освіти, сайтами МО вчителів м. Тернівки, та сайтами інших шкіл). Постійно діючим є шкільний сайт, де розміщено інформацію про роботу школи. В школі діє шкільний бібліотечно-інформаційний центр (база даних навчально-методичних розробок – інноваційний освітній проект, інформаційне забезпечення загальноосвітнього навчального закладу – 1200 документів), який призначений для всіх учасників НВП.

IV.                      Навчальна діяльність учнів

 

Робочий навчальний план комунального закладу «Тернівська загальноосвітня школа І – ІІІ степенів № 5 Тернівської міської ради Дніпропетровської області» на 2017 – 2018 навчальний рік було розроблено на виконання Законів України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", листів Міністерства  освіти і науки України від 07.06.2017р.  № 1/9-315 «Про структуру 2017/2018 навчального року та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів», від 13.07.2017 року № 2.2-1670 «Про зміни в Типових навчальних планах, від 09.08.2017 року «Щодо методичних рекомендацій про викладання навчальних предметів у загальноосвітніх навчальних закладах у 2017/2018 навчальному році»,  листа Департаменту освіти і науки облдержадміністрації від 14.06.2017 № 3246/0/211-17 «Про затвердження та погодження експериментальних та індивідуальних робочих навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів у 2017/2018 навчальному році»

Навчання учнів здійснювалось відповідно до робочих навчальних планів, складених:

для 1х – 4х класів – за Типовими навчальними планами початкової школи, затвердженими наказом МОН молоді та спорту України  від 10.06.2011 № 572, із змінами згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 16.04.2014 № 460 (додаток 1);

для 5х – 9х класів – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня, затвердженими наказом МОНмолодьспорту України  від 03.04.2012 № 409 (в редакції наказу МОН України від 29.05.2014 № 664), із змінами згідно з наказом МОН України від 12.12.2014 № 1465 (додаток 12);

для 10х – 11х класів – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеня, затвердженими наказом МОН України від 27.08.2010 № 834, зі змінами, внесеними наказом МОН України від 29.05.2014 № 657 та наказом МОН України від 07.08.2015 року № 855 (додаток 2)

Відповідно до статті 16 Закону України “Про загальнусереднюосвіту” навчальнізаняття у 2017/2018 н. р.були організовані за семестровою системою:

І семестр – з 01 вересня 2017 року до 24 грудня 2017 року,

ІІ семестр – з 09 січня 2018 року до 25 травня 2018 року.

Впродовж навчального року для учнів проводились канікули:

осінні з 28 жовтня 2017 року до 05 листопада 2017 року;

зимові з 25 грудня 2017 року до 08 січня 2018 року;

весняні з 24 березня 2018 року до 01квітня 2018 року.

Школа працювала в одну зміну в режимі п'ятиденного навчання.

Початок занять о 8.30.

Після третього уроку перерва 20 хвилин з метою надання можливості учням одержати гарячі сніданки.

В 1 – 11 класах заняття велися українською мовою.

На виконання положень Концепції загальної середньої освіти щодо створення організаційно-методичних передумов для переведення старшої школи на профільне навчання та враховуючи інтереси і нахили дітей, на основі діагностик щодо виявлення нахилів і здібностей учнів в старшій школі організоване профільне навчання:

·  10А–філолого – технологічний (з бінарними групами «Українська мова» та «Технології»)

·  10Б – математично – природничий (з бінарними групами «Математика» та «Географія»)

·   11А – математично-природничий (з бінарними групами «Математика» та «Хімія»),

·    11Б – філологічно-природничий (з бінарними групами «Філологія» та «Біологія»).

В межах діючого в місті освітнього округу на базі нашої школи працювали міжшкільні спецкурси:

·    в 10-х класах - з географії, української мови та технологій («Автосправа»);

·     в 11-х класах - з історії, географії та технологій («Автосправа»).

Класи старшої школи ділилися на дві підгрупи, кожна з якої мала дві додаткові години з профільного предмету всередині школи та дві години міжшкільного спецкурсу. Тобто до загальної кількості годин інваріантної частини (30,5 та 33,5) додавались 4 години варіативної частини. Отже, загальне навчальне навантаження для старшокласників в середньому складало в 10х класах 34,5 години, в 11ому класі – 37,5 години, а значить, було гранично допустимим.

Враховуючи регіональний склад населення в м.Тернівка, в 4Б класі з українською мовою навчання введено 2години спецкурсу для вивчення російської мови.

Курс «Захист Вітчизни» в 10 – 11 класах доповнений додатково 1/2 години на тиждень з метою виховання високих моральних якостей в учнівської молоді, формування громадян, здатних до свідомого суспільного вибору.

В якості першого кроку до формування громадянської самосвідомості та виховання відповідального ставлення до оточуючого світу, учням 3Б та 4А класів запропоновано та введено до навчального плану 0,5 години спецкурсу «Освіта для сталого розвитку».

З метою розвитку логічного мислення учнів початкової школи в 2А,В, 3А,Б,В та 4В,Г класах вводився спецкурс «Логіка» - 1 година.

З метою організації допрофільного навчання учнів 7х – 9хкласів та поглиблення їх знань з математики введено факультативні заняття «За лаштунками підручника математики», в 10А та 11Б класах - введено по 1 годині факультативних занять з математики з метою поглиблення знань з математики та підготовки до ЗНО.

З метою формування в учнів фінансової культури користування фінансовими послугами та в якості підготовки до вивчення курсу «Економіка» в старшій школі введено по 0,5 години в 5х, 7х та 8х класах і по 1 годині в 10А,Б класах спецкурсу «Фінансова грамотність».

З метою ознайомлення учнів з природою, населенням, господарською діяльністю людей свого краю в 8х та 9х класах введено 0,5 години спецкурсу «Рідний край».

В умовах роботи над обласним методичним проектом «Освітні стратегії соціалізації особистості в громадянському суспільстві», з метою набуття учнями практичного досвіду економічної поведінки, взаємодії, який можна буде використовувати, як у повсякденному житті, так і в майбутній професійній кар’єрі, для учнів 9А,Б,В класів в навчальний план введено по 1 годині спецкурсу «Основи податкових знань».

Оскільки головною метою сучасного ЗНЗ є виховання громадянина України, соціально зрілої, працелюбної, творчої особистості, то якнайкраще реалізації даного завдання сприяло викладання в школі курсу «Історія рідного краю», що допомогло формуванню в учнів 5 А,Б,В класів національної самосвідомості та відчуття причетності до історії України.

Забезпечуючи реалізацію компетентністного потенціалу уроків історії, сприяючи поєднанню знаннєвого, смислового і діяльнісного компонентів історичної освіти, здійснюючи допрофільну підготовку, для учнів 6Б та 6В класів в навчальний план введено по 1 годині спецкурсу «Міфи народів стародавнього світу».

З метою реалізації освітнім закладом психолого – педагогічної функції профорієнтації, тобто, надання допомогти у виявленні  і формуванні інтересів, нахилів, здібностей школярів, визначенні шляхів і умов ефективного управління їх професійним самовизначенням, введено в 8А,Б,В класах по 1 годині спецкурсу «Обираю професію».

З метою надання якісної технологічної освіти, максимально врахувуючи інтереи дітей та запитів батьків, забезпечуючи автономію вчителя під час організації проектної діяльності учнів закладом освіти вирішено запровадити поділ учнів на групи (дівчата – хлопці) на уроках трудового навчання, збільшивши тим самим кількість годин з даного предмету за рахунок годин варіативної складової навчального плану в 6Б класі (2 години) та в 8В класі (1 година).

З метою розвитку творчих здібностей учнів та з метою удосконалення їх фізичного розвитку в школі працювали секції з баскетболу, волейболу, гуртки: вокальний «Дзвінкі голоси», «Євроклуб», «Майстриня», «Здоровий спосіб життя», «Джура».

Збалансований навчальний план сприяв підвищенню якості знань учнів та розвитку їх інтересу до навчання, про що свідчить зростання кількості учнів, які мають високий рівень навчальних досягнень за підсумками навчальних років: 2015-2016 - 48; 2016-2017 - 53; 2017-2018 - 54.

 

Позитивна динаміка спостерігається і при аналізі інших аспектів навчальної діяльності учнів, що демонструють дані таблиць:

Порівняльний аналіз навчальних досягнень

учнів  СЗШ № 5  м. Тернівки за результатами річного оцінювання

з І семестром 2017 - 2018 навчального року та ІІ семестром 2017 – 2018 навчального року.

 

Кількість

 атестованих учнів

Початковий

Середній

Достатній

Високий

%

успішності

%

якості

К

%

К

%

К

%

К

%

І семестр

2017 – 2018 н.р.

654

5

0,8%

361

55,2%

246

37,6%

42

6,4%

99,2%

44%

ІІ семестр

2017 – 2018 н.р.

745

5

0,7%

411

55,1%

280

37,6%

49

6,6%

99,3%

44,2%

2017 – 2018 н.р.

745

1

0,1%

373

50,1%

317

42,6%

54

7,2%

99,9%

49,8%

 

 

 

Порівняльний аналіз навчальних досягнень за результатами оцінювання 2017 – 2018 н.р. з результатами 2016 – 2017 навчального року.

 

 

Кількість

атестованих учнів

Початковий

Середній

Достатній

Високий

% успіш-ності

% якості

К

%

К

%

К

%

К

%

2016 - 2017 н.р.

733

3

0,4%

394

53,8%

283

38,6%

53

7,2%

99,6%

45,8%

2017

- 2018 н.р.

745

1

0,1%

373

50,1%

317

42,6%

54

7,2%

99,9%

49,8%

Різниця

+12

-2

-0,3%

-21

-3,7%

+34

+4%

+1

-

+0,3%

+4%

Нагородження випускників за результатами навчання:

 

Випускники 11-х класів:

 

Навчальний рік

Всього

випускників

Отримали

атестат

звичайного зразка

Золота медаль

Срібна медаль

2014-2015

47

47

-

-

2015-2016

47

46

1

-

2016-2017

31

30

-

1

2017-2018

43

39

2

2

Випускники 9-х класів:

Навчальний

рік

Всього

випускників

Отримали свідоцтво про базову загальну (середню) освіту

Звичайного зразка

З відзнакою

2014-2015

74

72

2

2015-2016

76

71

5

2016-2017

86

86

-

2017-2018

77

73

4

Результативність участі учнів школи у Всеукраїнських предметних олімпіадах:

Учасниками ІІ етапу стали 40 учнів, 26  із яких стали  призерами, виборовши 42 призових місць

 І місце - 18 учнів,

ІІ місце – 12 учнів,

 ІІІ місце -12 учнів.

Призерами ІІІ етапу стали:

1.  Бельтюкова Валерія, 11-Б кл. (диплом ІІІ ступеня з правознавства і російської мови);

2.   Сєдова Анастасія, 11-А кл. (диплом ІІ ступеня з історії);

3.  Виходцева Владислава, 11-А кл. (диплом ІІІ ступеня з біології);

4.  Шолохова Мар'яна, 11-А кл. (диплом ІІІ ступеня з географії);

5.   Золотарьов Георгій, 10-Б кл. (диплом ІІІ ступеня з історії та правознавства);

6.  Герасімов Тарас, 9-Б кл. (диплом ІІ ступеня з правознавства);

7.  Веселова Карина, 9-В кл. (диплом ІІІ ступеня з географії);

8.  Ткач Георгій, 8-В кл. (диплом ІІІ ступеня з історії України);

9. Чернова Світлана, 8-В кл. (диплом ІІІ ступеня з біології).

 

 

Участь у міжнародному мовному конкурсі ім. П. Яцика:

9 учнів нашої школи показали добрий результат:

І місце

Соловей Андрій, 6-Бкл.,

Горожанкіна Анастасія, 7-А кл.,

Голуб Аліна, 10-А кл.,

Бельтюкова Валерія, 11-Б кл.

ІІ місце 

Дядюшкін Віктор, 9-А кл.,

Іщук Аріна, 5-Б кл.,

Гайдар Анастасія, 4-Б кл.,

Аннєнкова Анастасія, 3-Б кл.

 

ІІІ місце 

Бабченкова Юлія, 8-А кл.

 

Участь в міжнародно-літературному

конкурсі ім. Т.Г.Шевченко

І місце

Бельтюкова Валерія, 11-Б кл. (Міський етап)

IV місце

Бельтюкова Валерія, 11-Б кл. (Обласний етап)

 

V.   Виховна та позакласна робота

 

Виховні заходи було спрямовано на реалізацію основної мети: створення умов для розвитку   креативної, соціально свідомої  особистості, яка займає активну громадську позицію.

     Роботу традиційно сплановано по місячникам. У вересні відбувся місячник профілактики дитячого травматизму та безпеки руху. А розпочався він зі свята першого дзвоника «Свято знань», у якому активну участь взяли учні середньої та старшої ланки, а також з самого першого уроку. Тематика першого уроку була різною, відповідно до вікової категорії учнів: для 1 – 4 класів «Ми – діти європейської родини», для 5 – 9 класів «Європейське майбутнє України», для 10–11 класів «Моя Україна у співдружності європейських народів».

На початку навчального року були проведені години спілкування до міжнародного дня миру «Мир своїми руками», для учнів 2 – 6 класів було організовано вироблення символічних поробок «Збережімо мирну Україну!», а також працювала тематична книжкова виставка в шкільній бібліотеці «Мирне небо України».

Також пройшли години спілкування «Шануймо пам'ять про них!» та підготовлений історичний екскурс «Пішли в похід, ввійшли в легенди » до Дня партизанської слави. Крім того були проведені інформхвилинки на шкільному радіо «Звеличимо відвагу, з якою вони нам служили» та організовано книжково – ілюстративну виставку в бібліотеці «Невидима війна».

Педагогом – організатором Тараракою К. В. та Радою старшокласників у вересні  були підготовлені та проведені вибори у Президенти школи. Кандидатами стали представники учнів 8 – 11 класів. Вони підготували і провели передвиборну кампанію, де представили кожен свою президентську програму. Переможцем голосування стала учениця 8 - А  класу Харланова Катерина. Було обрано також новий склад парламенту школи. Для учнів 2-х класів проведено захід «Посвята в Барвінчата».

До Дня фізичної культури і спорту вчителі фізичної культури Крикун

С. О., Чупікова Т.В. розробили спортивні змагання, заходи, в яких задіяли учнів різних вікових категорій. «Веселі естафети для малюків» (2-4 класи), «Веселі старти» (5 – 6 класи), змагання з футболу для учнів 7 – 9 класів за паралелями, для учнів 10 -11 класів проведено змагання з силового екстриму. По завершенні всіх запланованих заходів була проведена ранкова гімнастика для всіх учнів школи та урочиста лінійка, де були нагороджені всі переможці вище згаданих змагань. 

Збірна команда школи з футболу (учні 2007 р.) взяла участь у щорічних традиційних змаганнях з футболу «Шкіряний м’яч» і виборола І місце.

В рамках місячнику відбулася Профілактична акція «Увага! Діти на дорозі!».  Пройшов фестиваль агітбригад з правил дорожнього руху «Веселе перехрестя», в якому взяли участь учні 5-х класів. Всі виступи агітбригад були цікавими, змістовними і різноманітними. Найбільш артистичним і змістовним  був виступ агітбригади 5-В класу, класний керівник Євсюкова А.О.. Крім того педагог – організатор підготувала вікторину для знавців правил дорожнього руху, в якій взяли участь учні 4-х класів. Діти продемонстрували хороше знання правил дорожнього руху. Проведений конкурс  малюнків на асфальті «Діти та дорога», в якій взяли участь учні  3-х  класів. Для учнів 2-х класів було організовано перегляд мультиплікаційних фільмів про безпеку дорожнього руху. Учні 9 - А класу під керівництвом педагога – організатора Тарараки К.В. розмітили на шкільному подвір’ї  пішохідний перехід, на якому було проведене практичне заняття «Як дорогу перейти» для учнів 1-х класів. Згодом розмітка використовувалася іншими класами для практичного засвоєння правил дорожнього руху. Учні 6 і 7- х класів малювали тематичні стіннівки з правил дорожнього руху «Безпечна дорога». Для учнів  8, 9,10,11 класів проведене анкетування щодо знання правил дорожнього руху «Коли я на дорозі…»

Дуже змістовно пройшли уроки мужності до річниці визволення України від фашистський загарбників. Були випущені інформаційні стіннівки.

 Неодноразово в школі проводилися рейди «Шкільна форма», в результаті яких було виявлено, що в цьому навчальному році відбулися позитивні зрушення. Слід звернути увагу на провідну роль класного керівника: в тих класах, де класний керівник постійно вимагає дотримання норм, зовнішній вигляд учнів відповідає вимогам до шкільної форми.

 До Дня вчителя за традицією працювала Служба Гарного Настрою (учні 10 - Б класу, класний керівник Шемет Л.О.). За підготовку святкової програми відповідали учні 11-А класу (класний керівник Козаченко А.М.). Приємний та несподіваний сюрприз зробили класним керівникам їх учні. Вчитель малювання Бекетова Т.О. організувала вироблення учнями подарунків для вчителів – виробів у стилі оригамі. Протягом дня в школі працювала святкова пошта, за допомогою якої учні мали змогу привітати своїх вчителів через відіозйомку. Крім того, працювала кімната релаксації, де вчителям можна було послухати приємну мелодію, випити чаю або кави,  а також пройти сеанс масажу.

До Дня вчителя традиційно проводилася акція «Привітай учителя». Без заперечень всі класи привітали вчителів-пенсіонерів, які «закріплені» за ними.

У жовтні проводився місячник народознавства «Ми є народ!» У ході цього місячника традиційно проводилася декада Українського козацтва, в рамках якої наймасштабнішим був благодійний ярмарок. Всі класи відповідально поставилися до цього заходу, активно взяли участь в ньому Також відбувся конкурс «Козак та козачка на всю Україну», в якому взяли участь представники 5-11 класів школи. Хлопці та дівчата показали, що вони справжні нащадки козацького роду і знають та поважають звичаї і традиції своїх предків. Немаловажним фактом є те, що від кожного класу на сцені був представлений номер групи підтримки. Це свідчить про те, що за перемогу боролися не тільки  учасники конкурсу, а й інші учні класу. Активними були не тільки учні, а й батьки, класні керівники. Слід відмітити активність батьків 6 – В класу, які поряд з дітьми організували групу підтримки від класу. Свято українського козацтва у вигляді спортивних змагань та вікторин провели також і класоводи початкових класів.  Також до Дня Захисника Вітчизни вчитель Колоколов М.І. та класні керівники 10 – х класів за ініціативи Дніпропетровської облдержадміністрації організували екскурсію для хлопців 10-х класів в смт. Гвардійське Новомосковського району, де відвідали військову частину та м. Дніпра, де відвідали музей АТО та Алею Героїв при Обласній держадміністрації.

В жовтні пройшли зональні та обласні змагання з баскетболу, де команда дівчат 2000-2001 рр. ЗОШ №5 двічі посіла почесне І місце.

У листопаді традиційно відбувся «Місячник історії, культури та мистецтва». В рамках місячника до Дня писемності і мови проведене Свято мовознавства «Плекаймо українську мову», заходи до якого вчителі – філологи запланували і провели по паралелях. Шкільний бібліотекар Сиротченко Н.В. провела літературно – поетичний квест «Українське слово проситься до тебе»

До Дня Гідності і Свободи в школі були заплановані і проведені ряд заходів: єдина година спілкування «Україна – територія гідності та свободи», зустрічі з учасниками бойових дій, екскурсії до дошки пошани «Вони захищають Україну», фотовиставки у класних кабінетах «Мій батько – захисник України», виставка книг та огляд періодичної преси про трагічні події революції Гідності. Учитель історії Зоріна М.О. та учні 9-х класів підготували та провели в міській бібліотеці та в школі для учнів 9, 10 класів тематичну лінійку  «Нескорена та незламна Україна».

На високому організаційному рівні пройшов мітинг пам’яті жертв Українського Голодомору,  який підготували учні 9 - В класу (класний керівник Петрачкова Н.І.). А учнями 9 – Б класу (класний керівник Судоплатова М.А.) було урочисто покладено квіти до пам’ятнику жертв голодомору.

У зональних змаганнях з футзалу між хлопцями 2001 р.н. учні школи посіли ІІІ місце.

 У грудні відбувся  місячник «Моя земля – мій рідний дім!»

 На честь Дня Української армії (до 25 річниці Збройних Сил України) традиційно відбулися спортивні змагання по підтягуванню «Нумо, хлопці», в яких взяли участь хлопці 7-11 класів. Змагалися збірні команди від кожного класу (по 3 учні).

До Всеукраїнського тижня права вчителем правознавства та соціальним педагогом були заплановані  і проведені ряд заходів. Крім того, до Дня Суду учні нашої школи взяли участь у конкурсі малюнків та поробок «Суд очима дітей». Десятеро учнів вибороли перемогу у конкурсі і отримали пам’ятні подарунки та іменні дипломи з медалями.

Новорічні свята розпочав День Святого Миколая. Учні 10-А, Б класів Поздняков Євген, Александрова Олена, Мельник Дарина, Голуб Аліна та Запара Юлія підготували театралізовану інсценівку - привітання, що  стала традиційною у нашій школі для паралелей 1-4 класів. Подарунки були придбані за кошти батьків.

Під час підготовки до Нового року відбулися конкурси «Найбільше сніжинок» для учнів всієї школи, прикрашання шкільних коридорів гірляндами «Новорічна школа – новорічна казка!», які виготовляли учні 5 – 11 класів, прикрашання дверей класних кімнат  за певною тематикою та зимовий візерунок на вікні. Всі класи взяли участь у конкурсах, відповідально поставилися до завдань та всі без винятку отримали солодкі призи.  Школа взяла участь у новорічно-різдвяному конкурсі «Відкрийте серце новорічним дивам!» і виборола ІІ місце у номінації «Новорічне оформлення шкільних навчальних закладів».

Новорічні свята в 1-4 класах пройшли на високому рівні, на хорошому рівні пройшов новорічний квест у 5,6-х класах. Свята відбулися за участю членів учнівського самоврядування, які були і акторами, і аніматорами, і дуже відповідально поставилися до проведення новорічних заходів.

Працювала «Майстерня Діда Мороза» під керівництвом вчителя образотворчого мистецтва Бекетової Т.О. Діти малювали новорічні листівки та виготовили новорічні прикраси, якими була оздоблена актова зала.

 Для учнів 7-8, 9-11 класів була проведена новорічна дискотека – маскарад, основною вимогою до якої було постановка новорічного флешмобу. Вхід на дискотеку був вільний. Слід відзначити, що дуже відповідально поставилися члени шкільного самоврядування до організації цієї дискотеки. Найактивнішими організаторами стали учні 9 - А класу Воронкін Ю. та 10 – А класу Гуцалюк А.

Крім загальношкільних свят класними керівниками були проведені новорічні свята  в класних колективах, що учні школи і класні керівники відповідально поставилися до організації чергування та підтримання порядку під час дискотеки.

План  виховної роботи у ІІ семестрі цього навчального року був суттєво доповнений заходами, обов’язковими для проведення за відповідними Листами та розпорядженнями обласного департаменту освіти, зокрема чисельними конкурсами малюнків, літературних творів.

У січні розпочався місячник «Люби і знай свій рідний край». Цей місячник народознавчого направлення. В ході місячника проводився ряд заходів, направлених на пропаганду та поширення народних традицій, розширення уявлення учнів про традиційні обрядові свята, розвиток національної самосвідомості та патріотизму:

 - фестиваль колядників-щедрівників «Щедрівочка щедрувала», до якого ретельно готувалися учні 5 класів, відбувся на високому виконавчому рівні. Класні керівники 5 класів залучили велику кількість учнів до участі в різдвяних виставах. Загальна кількість учасників була близько 80 учнів. Найкращу виконавчу майстерність показали учні  5-В класу (класний керівник Євсюкова А.О.)

  За підготовку традиційного літературно-музичного вечора «Єдина мати Україна» відповідали учні 9 - А класу, класний керівник Ярошенко Г.С.. Захід пройшов на високому рівні: учні підготували цікаву історичну довідку, відповідне музичне оформлення, документальні стрічки, дотримання державної символіки, використання ІКТ. Крім того, представники шкільного вокального гурту «Дзвінкі голоси» заспівали чудові пісні про Україну. До дня Соборності України були проведені виховні години для всіх учнів школи «З Україною в серці…» (для 5-11 класів), «Славетні імена України» (для учнів 1-4 класів), бібліотекарем школи Сиротченко Н.В. була влаштована книжкова виставка  «Соборна Україна: від ідеї до життя».

Учні 9-Б класу, класний керівник Судоплатова М.А., підготували вечір-реквієм до Дня пам’яті героїв Крут «Пам'ятаймо подвиг тридцяти…». Вечір пройшов на хорошому виконавчому рівні, не зважаючи на складну тематику, учням вдалося передати патріотичний настрій і зацікавити глядачів. Всі учні гарно знали текст, виразно декламували, підтримували в залі належний настрій. Захід супроводжувався показом презентації та вокальним виконанням, присвяченими героям Крут.

До міжнародного дня пам'яті Голокосту у шкільній бібліотеці було проведено інформаційну хвилинку та виставку матеріалів про Голокост. Відповідальними за проведення були бібліотекар школи Сиротченко Н.В. та вчителі історії.

Наприкінці січня проведено виставку дитячої та батьківської творчості, де учні школи та їх батьки мали змогу продемонструвати вироби, зроблені власними руками (в’язання гачком, спицями, вироби з дерева, паперу, газет тощо). 

 В лютому проводився місячник профорієнтації. В рамках місячника було проведене анкетування для батьків учнів 7 – 8 класів «Батьки і діти», яке містило питання профорієнтаційного характеру. Крім того, протягом місяця проводилися класні години та класні батьківські збори у 9 – 11 класах, які періодично відвідувала спеціаліст центру зайнятості, доносячи і до дітей, і до батьків інформацію про послуги, що може надавати міський центр зайнятості стосовно профтестування учнів,попиту професій на професійному ринку, використання комп’ютерної програми «Професія поряд» через Скайп-зв'язок. Соціальний педагог школи Шишова І.В. провела профорієнтаційні заняття «Світ професій» для учнів 9 класів, які містили в собі різноманітні вправи, анкетування і викликали в учнів інтерес та відповідальне ставлення до вибору майбутньої професії. А також для учнів 8 класів дослідження за методикою «Профіль» з метою допрофільної підготовки щодо визначення профільного класу в старшій школі. Для учнів 10-11 класів практичне заняття «Знайди свій шлях» та діагностика «Сила мотивації».

На початку лютого щорічно проводиться зустріч випускників школи «Вечір шкільних друзів». В цьому році за підготовку вечора відповідали учні 10-А класу (класний керівник Луцик С.Б..). Учні добре підготувалися до проведення заходу, програма була цікавою, були задіяні активні учні інших класів.  Вечір  залишив по собі гарні і теплі відгуки випускників минулих років, яких, на жаль, з кожним роком приходить все менше. Найзгуртованішим випуском виявився випуск 2017 року, який отримав солодкий подарунок від школи – торт.

Традиційно відбулися «Богатирські ігри» серед учнів 7 - 9 класів. Підготував змагання вчитель фізкультури Крикун С.О. Від класних керівників вимагалося забезпечення учасників та вболівальників.  Останні роки на змагання приходить велика кількість вболівальників на чолі з класними керівниками.

Цікавим святом в лютому місяці став День Святого Валентина. Учнівське самоврядування школи відповідально поставилося до його підготовки та проведення. В школі було працювала пошта Валентина. Було оголошено конкурс на найкращого співака караоке – пісень, який проходив під час перерв у фойє першого поверху. Виділити переможців було практично не можливо, бо учні активно взяли участь у конкурсі. При вхідних дверях вранці всіх зустрічали Купідони, які роздавали половинки сердець всім бажаючим, щоб протягом дня знайти свою другу половинку. А також свої побажання та вітання зі святом можна було залишити на великій вітальній листівці, що знаходилася в вестибюлі на першому поверсі.

Протягом місяця в класах пройшли години спілкування, присвячені воїнам-інтернаціоналістам та річниці Революції Гідності.

Масштабним заходом цього навчального року стало святкування Дня рідної мови, яке проходило в рамках декади української мови та літератури (кінець лютого – початок березня).  Вчителями-філологами були заплановані і проведені заходи для учнів всіх вікових категорій: вернісаж висловів про мову, конкурс читців поезій Т. Шевченка «Вінок Шевченкові сплітаємо із віршів» (для учнів 5-6 класів), для учнів старшої ланки були проведені вікторини та мовні конкурси, а старшокласники підготували для учнів початкової школи цікавинки про рідну мову.

Великим досягненням для обдарованих учнів школи стала участь команди клубу знавців ЗОШ № 5 у міській інтелектуальній грі «Що? Де? Коли?», де другий рік поспіль виборола почесне І місце серед шкіл міста.

У березні відбувся місячник естетичного виховання. Однією з подій  місячника було Міжнародне жіноче свято 8 Березня. Традиційно працювала Служба Гарного Настрою, за яку відповідали учні 10-А класу, класний керівник Луцик С.Б..  Подарунки вчителям  підготували учні 5-8 класів та вчитель образотворчого мистецтва Бекетова – Дохленко Т.О.. Всі класи взяли участь у виставці вітальних листівок та плакатів до Дня 8 Березня. Учні 10-Б класу (класний керівник Шемет Л.О.) підготували і провели концертну програму «Все для  жінок», а учні 11-А класу  відзняли вітальний ролик для вчителів від чоловічої половини школи, а також підготували номер від хлопців для всіх жінок. В залі були присутні вчителі, батьки та вчителі – пенсіонери, яких щорічно запрошують на святкові концерти учні нашої школи.

Помітною подією цього року став фестиваль талановитої молоді школи «Школа має талант». Учні завчасно реєстрували свої номери у педагога-організатора, в результаті чого на сцену вийшли близько тридцяти учасників та гуртів – учнів 3-11 класів. Атмосфера під час проведення заходу була доброзичливою та захоплюючою, усі учасники стали переможцями у певних номінаціях. 

Наприкінці березня учні школи брали участь у «Турнірі знавців професій», який для всіх шкіл міста проводили спеціалісти міського центру зайнятості. Команда учнів 9 класів ЗОШ № 5 посіла ІІ місце серед інших шкіл міста. До того ж, учні школи взяли участь у конкурсі творів «Моя професія», де учениця 11 класу Бельтюкова Валерія посіла ІІІ місце, а учень 10 класу Мелешко Денис посів почесне І місце.

Традиційно на базі Тернівської міської бібліотеки був проведений щорічний міський конкурс «Найкращий читач Тернівки» для учнів 6-7 класів, де учениця 7-Б класу Коновалова Надія стала переможцем  серед семикласників шкіл міста.

Традиційно квітень місяць розпочався святом гумору. Учні 8-Б класу (класний керівник Єгоров О.С.) підготували і провели для всіх учнів школи розважальну програму «Сміх – справа серйозна».

Таланти школи взяли участь у щорічному міському етапі фестивалю дитячої та юнацької творчості «Тернівський Дивограй». Журі відзначило переможцями міського етапу у номінації «Художнє виконавство» учениць   3-В класу Курнікову Тетяну, яка виконала пісню «Добрий день, матусю Україно!» та 7-Б Лисів Аліну з піснею «Росте черешня».

Троє учнів нашої школи взяли участь у міському заході читців – гумористів  під назвою «Тернівські пересмішники», який в цьому навчальному році був проведений в рамках фестивалю «Тернівський Дивограй». Ковальов Олександр, учень 6-В класу, (якого підготувала до конкурсу вчитель Сизько Н.А.) та Мартинова Ангеліна, учениця 9-Б класу, (вчитель Судоплатова М.А.) посіли  ІІІ місце у середній та старшій вікових категоріях, були нагороджені грамотою відділу освіти. Обдаровані учні школи Бельтюкова Валерія (11-Б) та Омелич Олена (8-В) взяли участь у міському конкурсі поетів-початківців «Паросток слова», де учениця 11-Б класу Бельтюкова Валерія з поезією «Вересова книга» посіла І місце.

У рамках місячника Зайнятості, який у квітні  організували і провели спеціалісти міського центру зайнятості, агітаційна бригада школи взяла участь у фестивалі професій, де достойно представила  професію космонавта.

 У квітні відбувся місячник екології та здорового способу життя. В школі  пройшли дні здоров’я,  учні взяли участь в конкурсі плакатів до Дня землі та Дня здоров’я «Молодь за здоров’я».

Немаловажною подією місячника стала 32 річниця з дня Чорнобильської трагедії. Були проведені години спілкування «Чорнобильській дзвін б’є у наші серця» (для учнів 5 – 11 класів), мітинг пам’яті «Шануємо тих, хто відводив біду» (для учнів 8-9 класів),  який підготували і провели учні 8 - А класу, класний керівник Знайдюк Є.О... Слід відзначити, що захід був проведений  на достатньому рівні, підібраний гарний і цікавий матеріал, учні виразно декламували вірші, приурочені трагічній даті, та продемонстрували добрі акторські здібності.

Дуже насиченим у плані підготовки та проведення заходів став травень, в якому відбувся місячник патріотичного виховання. В рамках місячника проведена велика кількість заходів:

- відбулися вечори зустрічей з ветеранами Великої Вітчизняної війни з учнями школи,      

-  учні школи взяли участь в урочистих мітингах до річниці Великої Перемоги,

-  взяли участь в акціях  «Привітай ветерана»,

-  вибороли І місце у легкоатлетичний естафеті, присвяченій  річниці Великої Перемоги.

 Відповідально поставилися класні керівники 5-11 класів до участі в акції «Привітай ветерана»: заздалегідь уточнили список закріплених ветеранів, місце проживання тощо.

В квітні - травні місяці  традиційно проводилися  шкільний та міський етап військово-патріотичної гри «Сокіл»(«Джура»). Учасниками шкільного етапу стали команди (козацькі рої), сформовані з учнів 7-8 класів. Гра проводилася в чотири етапи – стройова підготовка, інтелектуальна гра «Відун», смуга перешкод та перетягування лінви. У міському етапі, який проведено на базі ЗОШ № 1, команда школи  «Сапсан» посіла І місце серед інших шкіл міста та була направлена до участі в обласному етапі гри.

До Дня Європи відбулося відкрите міське засідання євроклубів шкіл міста «Молодь – за європейський вибір», яке проходило на базі ЗОШ №4. Під час засідання члени команд активно відповідали на поставлені запитання.

Як завжди  на високому рівні пройшло Свята останнього дзвоника, на якому близько 160 учнів отримали грамоти та  подарунки за успіхи у навчанні та активну участь у житті школи, також були вручені подяки батькам (65 подяк) і вчителям школи (9 подяк).  Святкові лінійки відбулися окремо для учнів початкової школи та 5-11 класів. Всі 9,10 класи взяли участь в оформленні свята (прикрашали шкільну ділянку, малювали картину на асфальті). Учні 10-А,Б класу відповідально поставилися до оформлення майданчика: організовано прийшли, дружно працювали.

Вчителі 4-А класу Хрипко Н.В., 4-Б класу Ясько Т.О., 4-В класу Корчагіна Ю.О. та 4-Г класу Крикун А.О. підготували свято прощання з початковою школою, а вчителі 1-х класів Аксініна Н.О., Малютіна С.С. та Вольвач С.П. підготували свята «Прощання з букварем». Заходи пройшли на високому виконавчому та організаційному рівні із залученням батьківської громади. Для учнів 9-х класів заплановано провести урочисту лінійку, яка відбудеться після складання ДПА і буде присвячена видачі свідоцтв про базову середню освіту.

Всі свята та видатні шкільні події висвічувалися у шкільних фотогазетах, які систематично випускала педагог - організатор Тарарака К.В.        

Слід відзначити високий загальний рівень проведення заходів та соціальну активність і самостійність учнів школи, бажання брати участь в заходах і конкурсах, відстоювати честь своєї школи, що вказує на наявність системи у роботі класних керівників та адміністрації школи. Саме тому  учні  школи стали претендентами на премію міського голови в номінаціях «Інтелектуальна обдарованість», «Спортивний рекорд» та «Юні екологи і туристи». Премією ІІІ ступеня були нагороджені шкільна команда знавців клубу «Що? Де? Коли?» і спортивна команда дівчат-баскетболістів, а премією ІІ ступеня була нагороджена команда зі спортивного туризму.

Також з метою проведення краєзнавчої роботи класні керівники намагаються знайомити учнів з визначними місцями країни. У зв’язку з цим протягом навчального семестру класні керівники Хрипко Н.В., Ясько Т.О., Аксініна Н.О., Мазур І.В., Микита Н.І., Шелест Л.В., Вольвач С.П., Малютіна С.С.,Крикун А.О.,Харківська В.В.,Євсюкова А.О., Железняк Т.І. організували екскурсії до м.Запоріжжя, м. Харкова, м. Новомосковська, Новомосковського району.

VI.   Правовиховна робота

 

У 2017-2018 навчальному році робота з правового, превентивного виховання учнівської молоді здійснювалась на виконання Указу Президента України від 14 листопада 2017 року  № 361/2017 «Про оголошення в Україні 2018 року Роком реалізації  правопросвітницького проекту "Я маю право!"»,  міської комплексної  програми правової освіти населення м. Тернівки на 2016 – 2020рр.

Відповідно до вище названих програм у навчальному році було заплановано та проведено ряд заходів з правового виховання для всіх учасників навчально-виховного процесу.

З метою дотримання Статуту школи один раз на місяць або за необхідністю збиралася Рада профілактики. На засідання за необхідністю запрошувались працівники кримінальної поліції. В навчальному році було проведено 6 засідань Ради з профілактики правопорушень. Учням, що запрошувались на засідання (таких 11 учнів) було встановлено щоденний контроль, ведення щоденників поведінки та профілактичні бесіди з соціальним педагогом та психологом школи, Демидову Карину, ученицю 7-В класу, та Махоніна Олександра, учня 2-А класу, було поставлено на облік як схильних до бродяжництва, батькам учня 7-В класу Кірєєва М. було вирішено відправити листа на підприємства, де вони працюють. Систематично проводилася просвітницька робота з учнями, що перебувають на внутрішньо шкільному обліку як схильні до правопорушень (на початок навчального року таких четверо школярів, а на кінець -  п’ятеро ).

Класні керівники особисто контролювали відвідування учнями уроків і з'ясовували  причини відсутності учня протягом робочого дня. За наявності пропусків без поважних причин, відразу соціальним педагогом негайно проводилася відповідна робота. Ретельно вівся сигнальний журнал в школі.

 Спільно зі Службою у справах дітей, кримінальною поліцією проводилися профілактичні заходи: «Урок», «Діти вулиці», спрямовані на запобігання злочинності, дитячій бездоглядності та безпритульності. Протягом І-го навчального семестру було складено десять листів до кримінальної поліції та служби у справах дітей ( на ученицю 7-В класу Демидову К., учня 4-Г класу Акопяна М., учня 7-А класу Ізотова Д., учня 1-А класу Лободу Є., а учнів 6-А класу Махоніна Д.. та 2-А класу Махоніна О.)  щодо пропусків уроків без поважної причини. Хоча в більшій мірі листи стосувалися не самих дітей, а їх батьків, які безвідповідально ставляться до виконання своїх батьківських обов’язків.

 В школі проводилися рейди з виявлення учнів, які палять на території школи. Протягом року троє учнів 10-11 класів, двоє учнів 9 класу та троє 8 класу були затримані за тютюнопалінням у дворі будинку, що знаходиться поруч з територією школи. Соціальним педагогом та заступником директора з виховної роботи проведено профілактичну бесіду та повідомлено батькам цих учнів. Постійно велась корекційна робота з учнями, що перебувають на внутрішньо шкільному обліку. За результатами рейдів проводилася профілактична робота.

Протягом року оновлювався банк даних дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (на початок навчального року 21 учень, на кінець - 23 учня). Відповідно до чинного законодавства були проведені заходи щодо захисту прав дітей цієї категорії - усі учні були забезпечені безкоштовним гарячим харчуванням, шкільною та спортивною формами, страхуванням та щепленням, відвідуванням розважальних заходів,  оздоровлення влітку.

В навчальному закладі на початок навчального року на обліку стояло 10 сімей  (в них виховуються 14 дітей), а на кінець навчального року 8 сімей (в них виховуються 12 дітей), які опинилися в складних життєвих обставинах, 6 з них знаходяться на обліку в ССД. Банк даних таких сімей постійно оновлюється. Соціальним педагогом розроблено ряд заходів, спрямованих на надання допомоги дітям з таких сімей:

- індивідуальні бесіди;

- педагогічний супровід учнів під час зимових та літніх канікул;

- залучення дітей до гурткової зайнятості;

- складання актів житлово-побутових умов;

- співпраця з соціальними службами міста;

- надання гуманітарної допомоги волонтерською групою школи.

Відповідно до реалізації  правопросвітницького проекту "Я маю право!"» вчителем правознавства Танцеровою І.В., крім традиційних уроків правознавства, були заплановані і проведені бесіди, правові довідки, практичні заняття тощо з метою розширення кругозору учнів та розвитку в них інтересу до власних прав.  Протягом січня в холі школи був створений стенд «Я маю право…», де розміщено багато інформації від Міністерства юстиції щодо шляхів захисту прав людини та номери телефонів, за якими кожен може отримати консультацію спеціалістів з правових питань. Подібні матеріали зазначеного проекту були розміщені на сайті школи. Також у шкільній бібліотеці була організована виставка «Правовий калейдоскоп». Багато заходів щодо реалізації правоосвітницького проекту «Я маю право!» провела соціальний педагог школи  Шишова І.В. Для учнів 7 класів круглий стіл «На що я маю право», для учнів 8 класів анкетування «Знай і реалізуй свої права», для педколективу школи інформаційний журнал «Про державну програму піклування про дітей, позбавлених батьківського піклування», консультації для батьків «Права дитини на оздоровлення» тощо. Крім того, правоосвітницькі заходи були проведені керівниками шкільних гуртків – тренінг «Дитина має право бути здоровою» (керівник гуртка «Здоровий спосіб життя» Німчук Т.М.) та засідання шкільного Євроклубу на тему «Права людина в різних країнах Європи» (керівник Зоріна М.О.)

     З метою формування у підлітків правової культури, профілактики правопорушень серед учнівської молоді, формування активної громадської позиції в школі були проведені  заходи, а саме:

-  Тематичні класні години, години спілкування серед учнів 1-11-х класів з вивчення основних положень Конвенції про права дитини («Ми повинні все знати», «Життя у правовій країні», «Я та мої права», «Життя у правовій країні»,  тощо);

-  профілактичні бесіди з учнями та їх батьками;

-  практичні вправи  до дня толерантності (для учнів 8,9 класів) та уроки здоров'я до дня відмови від куріння (для учнів 6-9 класів);

-  Всеукраїнський тиждень права (а саме такі заходи : єдиний Всеукраїнський урок «Права людини» (1 – 11 клас); виставка літератури «Ти маєш право знати свої права!» до 69 річниці Загальної Декларації прав людини; пізнавальна мандрівка «Правовий лабіринт» (4. 5 класи). Права  та свободи дитини» (6 ,7 класи); плакатна галерея «Міжнародний день прав людини», усний журнал «Наша країна – Україна»; центр первинної юридичної допомоги з вікториною «Кримінальна відповідальність неповнолітніх» (6-7 класи);

-  місячники правового виховання, профорієнтації, в рамках акції «16 днів проти насильства» соціально-педагогічне дослідження «Будуємо дім без насильства».

-  засідання методичного об’єднання класних керівників «Система роботи з профілактики правопорушень. Вивчення особистості важковиховуваних школярів», «Вчитель і проблема дисципліни або як треба відповідати на неприйнятну поведінку учнів», «Роль Ради з профілактики правопорушень» тощо.

-  індивідуальна профілактична робота з підлітками, які перебувають на шкільному обліку як схильні до правопорушень,  на обліку наркопосту;

-  рейди «Сімя», «Урок», «Мікрорайон»,  тощо;

Протягом року адміністрація школи провела тематичні батьківські всеобучі «Співпраця школи і батьків як необхідна умова розвитку дитини», на якому розглядалися питання щодо взаємовідносин батьків з власними дітьми, правової відповідальності батьків за неналежне виховання власних дітей; «Роль сім'ї та школи у підготовці учнів до свідомого вибору професії», «Оздоровлення дітей влітку. Профілактика травматизму та нещасних випадків», на які були запрошені представники соціально-психологічної служби школи, служби зайнятості, медичні працівники  тощо.

Школою на постійній основі здійснювалася співпраця з представниками правоохоронних органів для проведення відеолекторіїв та інформаційних лекцій щодо ознайомлення з чинним законодавством. До Дня суду у грудні місяці Тернівський міський суд проводив ряд заходів, у яких учні нашої школи взяли активну участь. Десять учнів стали переможцями у конкурсі малюнків та поробок на тему «Суд очима дітей». Вони були нагороджені подяками та подарунками. 

Адміністрація школи підтримує тісний зв'язок зі спеціалістами Павлоградського місцевого центру з надання безоплатної вторинної  правової допомоги щодо проведення індивідуальних консультацій, колективних бесід та правових заходів для всіх учасників навчально-виховного процесу.

Класними керівниками проведено інструктажі з охорони життєдіяльності учнів під час осінніх, весняних та літніх канікул, а також простежено місце перебування дітей під час зимових та літніх канікул . Крім того, класними керівниками 5 – 8 класів проведено бесіду – диспут з учнями «Я на канікулах».

За всіма учнями, які вимагають особливої педагогічної уваги (за виключенням випускників), на час літніх канікул закріплені педагоги – наставники.

VII.                      Соціальний захист

 

На виконання статті 22 Закону України «Про освіту», Положення Про психологічну службу системи освіти України, соціальний педагог школи Шишова Інна Володимирівна здійснює посередництво між освітніми установами, сім'єю та громад кістю, організовуючи їх взаємодію щодо створення умов для всебічного розвитку дітей та підлітків, соціальної адаптації та професійного самовизначення учнівської молоді.

Соціальний педагог школи  працювала над проблемою:  «Соціалізація учнів школи при створенні інноваційних умов» та ставила такі завдання:

-  створення  умов для збереження  і  зміцнення  фізичного, психологічного,  соціального  та  морального  здоров’я  особистості;

-  формування  моральної  свідомості, моральних  якостей, соціально-значущих  орієнтацій  і  установок  у  життєвому  самовизначенні  і  моральної  поведінки;

- створення  сприятливих  умов  у  мікросоціумі  для  розвитку  здібностей  та  реалізації  можливостей  дитини,  її  позитивного  потенціалу  в  соціально корисних  сферах  життєдіяльності,  її  пристосованості  до  життя;

-  формування соціальної компетентності;

- організація соціально-правового захисту процесу соціалізації, формування правової культури учасників навчально-виховного процесу.

Для реалізації поставлених завдань у 2017-2018 навчальному році були проведені наступні заходи:

-  соціометричне дослідження учнів 5- А, 5 – Б, 5 – В, 10 – А та 10 – Б класів, під час якого виявлені вразливі групи учнів та надані рекомендації класним керівникам щодо згуртування колективу;

-   у жовтні проведено анкетування  учнів 5 – 6 класів за опитувальником «Чи вмієте ви вести здоровий спосіб життя?»  результати якого свідчать про те, що учні додержуються правил здорового способу життя, але важко контролювати час, проведений за компютером;

-  «Вивчення наркогенної ситуації в колективі», опитування є традиційним, за результатами якого виявлено, що серед учнів   8 – 9 класів, схильних до тютюнопаління учнів складає 3 особи на клас, серед 10 класів  виявлений 1 учень, в 11 класі приблизно 5 учнів. Ризик до наркозалежності відсутній;

-  у листопаді проведено соціологічне опитування «Будуємо дім без насильства» серед учнів 6 – 8 класів, Метою дослідження є виявлення факів насилля в учнівському колективі, в сім’ї, та з боку педагогів, а також чим цікаве життя у школі. Перед початком  учнів ознайомлено з поняттям насилля та його видами. За результатами дослідження виявлено, що учні виділяють, як проблемні, конфліктні ситуації між однолітками та вважають суперечки звичайним шкільним життям. Учні вважають шкільне життя цікавим завдяки різноманітним заходам, що проводяться протягом навчального року.

-  у грудні з учнями 8 – 11 класів проведено анкетування «Важливе у моєму житті», з метою виявлення захоплень та уподобань учнів, з’ясувати, чи визначились учні з планами на майбутнє. Діти із зацікавленістю давали відповіді, ставили запитання.

-  Проведено анкетування учнів 8 – А, 8 – Б, 8 – В  класів за методикою «Профіль» з метою  допрофільної  підготовки, виявлення нахилів до певних предметів. Учням було  цікаво дізнатись про свої нахили та уподобання.

У лютому проведена діагностика професійних інтересів учнів 9 класів в рамках тренінгового заняття «Світ професій», воно викликало в учнів зацікавленість та позитивні емоції.

У просвітницькій та профілактичній роботі з учнями вдалими можна вважати наступні заходи:

1)  До Всесвітнього дня запобіганню самогубствам тренінгове заняття «Шлях до себе» для учнів 8 - 9  класів. Діти активно приймали участь, поринули у світ власних можливостей, висловлювали власні думки, панувала атмосфера доброзичливості та зацікавленості. Учні 9 класів ставили цікаві запитання, проводили порівняння з власними прикладами з життя;

2)  Традиційне практичне заняття До дня толерантності з учнями 9 – А, 9 – Б, 9 – В, 11- А, 10 - А класів. Учні із задоволенням виконували вправи, отримали заряд позитивних емоцій, виявили бажання приймати участь у подібних заходах;

3)   До міжнародного дня відмови від куріння традиційне практичне заняття «Профілактика тютюнопаління» для учнів 8 класів, де учні отримали інформаційне повідомлення про шкідливий вплив куріння на організм підлітка, разом шукали переваги, які існують без паління, рахували «скільки коштує погана звичка»;

4) Практичне заняття «Мої права та обовязки», для учнів 5 – 7 класів з метою ознайомлення учнів з нормативними документами, в яких проголошені права людини, та права дитини. Як захищати свої права? Куди звернутись, якщо порушуються права? Також учні мали змогу відчути, як власні вчинки можуть порушувати права інших людей.

5) Тренінгове заняття «Як без перешкод здійснити свої мрії», для учнів 8 – А, 8 – Б, 8 -В класів. З метою показати дітям, що в житті кожного повинні бути цілі. Вчитися аналізувати і змінювати свої цілі, якщо це знадобиться. Спонукати до того, щоб діти замислювалися над своїми мріями, над тим, чого вони прагнуть отримати від життя. Учні із задоволенням приймали участь, активно висловлювали власні думки. Панувала творча атмосфера, всі учасники отримали приємні враження та відчуття.

6)  Тренінгове заняття з учнями 6 – 7 класів «Конфлікт. Стилі поведінки під час конфлікту» з метою ознайомлення учнів з поняттям конфлікту, які стилі поведінки у  конфлікті існують, сфокусувати увагу групи на розумінні причин конфліктів, зрозуміти, чому можливі різні погляди щодо певної проблеми та що кожен погляд не може бути єдино правильним. Діти із зацікавленістю виконували запропоновані вправи, брали участь в обговоренні, моделювали ситуації та шукали шляхи вирішення конфлікту виходячи з певного стилю;

7)  Виховна година з учнями 10,11 класів «Цінність життя» з метою обговорення ставлення учнів до власного життя, їх розуміння цінності життя, мотивації роботи над саморозвитком, самовихованням;

8) З учнями, які перебувають на внутрішньо шкільному обліку проводилась супровідна робота: групові ігрові вправи щодо корекції соціальних та комунікативних вмінь, інформаційні та профілактичні бесіди. З батьками цих дітей також були проведені консультації, інформаційні бесіди: «      Не шукати добу для спілкування, а користатися кожною хвилиною спілкування», «Вікові особливості учня», «Режим дня, як запорука дисциплінованості», «Обов'язки батьків у вихованні дітей». Проведено з участю соціального педагога 6 засідань Ради з профілактики правопорушень.

За 2017-2018 навчальний рік у тісній співпраці зі службами міста проводилась робота з сім’ями, які опинились в складних життєвих обставинах, щодо впливу на батьків та вирішення різних питань виховання дітей.  Також проведені спільні рейди «Діти вулиці», складено 3 спільних акта відвідування сімей. Також можна вважати вдалою роботу  щодо повернення до навчання учениці 7 – В класу, яка схильна до бродяжництва.

На початку навчального року корегувалась база даних дітей-сиріт, та дітей, позбавлених батьківського піклування.

На початок року таких дітей 21, усі забезпечені шкільною та спортивною формою та страхуванням.  4 учня з даної категорії, оздоровились протягом навчального року. На кінець навчального року , загальна кількість дітей даної категорії -23.

Також проведено вивчення соціального оточення дітей, які проживають у внутрішньо переміщених сім'ях, їх кількість на початку навчального року становить  -15учнів, на кінець навчального року – 16. Категорія дітей, батьки яких є учасниками АТО, кількість таких дітей – 45 учнів. Проводила супровід у підготовці пакету документів на оздоровлення в ДЗОВ «Молода гвардія».

 дітей, осіб, визнаних учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального статусу», діти, один із батьків яких загинув (пропав безвісті)у районі проведення антитерористичної операції - 3 учні, та 12 учнів з категорії дітей – сиріт. інших дітей пільгових категорій планується оздоровити у пришкільному таборі «Здоров’ятко».

VIII.                      Співпраця з батьками

 

Для підвищення ефективності та якості освітнього процесу, педагогічний колектив тісно співпрацював із батьківською громадськістю, використовуючи індивідуальні, групові та колективні форми співпраці за напрямками:

-Створення умов для самореалізації та самоактуалізації особистості учня;

-  Розвиток демократичного середовища в освітньому закладі через залучення представників батьків до роботи ради школи;

-  Запобігання правопорушень серед учнів (проведення засідань ради профілактики);

-  Робота представників батьківських комітетів з неблагонадійними родинами з метою запобігання негативним умовам виховання дітей тощо.

Класні збори і загальношкільна батьківська конференція були основною формою колективної роботи з батьками. Добре підготовлені і проведені батьківські збори сприяли створенню єдиного колективу педагогів і батьків, мобілізацію його на розв’язання конкретних проблем життя і виховання дітей.

Першочерговими завданнями роботи школи з батьками були:

- пропаганда педагогічних знань, що зумовлюють підвищення педагогічної

грамотності батьків;

- допомога батькам в оволодінні системою вмінь, необхідних для організації діяльності дитини вдома;

- упровадження форм роботи із сім’єю, які сприяють гуманізації взаємовідносин «педагоги – батьки – учні».

Класоводи та класні керівники залучали батьків до підготовки й участі у загальношкільних, міських та класних заходах. Так, зокрема батьки, вчителі та  учні брали разом участь в екскурсіях до міст, пов’язаних з історичним минулим країни, підприємств, проведенні родинних свят тощо.

Серед традиційних масових форм роботи з батьками найбільш популярними є батьківські збори, що  проводяться не менше, як 2 рази в семестр. Причому  практикуємо проведення комбінованих батьківських зборів, на яких обговорюються  різні форми роботи з батьками, у тому числі, піднімаються  актуальні проблеми виховання та навчання дітей. Зокрема, тематика батьківських зборів включає проблеми адаптації школярів до навчання у школі, психологічні особливості учнів молодшого шкільного віку, попередження насильства в сім’ї та дитячих колективах, здоровий спосіб життя, формування пізнавальної активності учнів, патріотичне виховання школярів. Часто класні керівники  запрошують на батьківські збори вчителів, які викладають у їхніх  класах. Такі виступи вчителів-предметників допомагають батькам краще ознайомитись із особливостями тих чи інших предметів, вимогами програми, змальовують реальну картину підготовки учнів до уроку та якості їхньої роботи на самому уроці. Щоб батьківські збори були цікавими, більшість класних керівників проводять попереднє анкетування, визначають теми наступних зустрічей. Для активності відвідування батьківських зібрань, класні керівники середніх і старших класів залучають до підготовки зборів представників батьківського колективу.

На початку та в кінці кожного навчального року класні керівники разом з батьками, з метою організації дозвілля дітей та вивчення природи рідного краю, організовують екскурсії, походи на природу до Богданівського лісу. Також під час весняних, зимових та осінніх канікул, з метою патріотичного виховання, за участі батьків організовуються екскурсії по Дніпропетровщині та Україною. Наприклад, в 2017-2018 н.р. було організовано екскурсії до м. Запоріжжя на острів Хортиця, до м. Дніпра на кондитерську фабрику АВК та історичного музею, до м. Харкова, Новомосковська.

IX.                      Профорієнтаційна робота

 

Професійна підготовка молоді починається ще в шкільні роки. Завдання школи — підготувати підростаюче покоління до свідомого вибору профе­сії. Профорієнтаційна робота в школі проводиться під час навчально-виховного процесу: виховання трудових навичок у школярів під час трудових десантів, Днів Довкілля, чергування по школі, розширення знань про професії на уроках тощо. Якісному вихованню сприяють екскурсії в ТПГЛ, позакласні виховні заходи, Дні відкритих дверей, співпраця з Тернівським центром зайнятості населення, проведення місячника профорієнтації, в рамках якого відбулися зустрічі батьків та учнів з представниками різних професій та навчальних закладів,  фестиваль професій, конкурс знавців професій. Учні нашої школи взяли участь у конкурсі творів «Моя професія», де учениця 11 класу Бельтюкова Валерія посіла ІІІ місце, а учень 10 класу Мелешко Денис посів почесне І місце. Також відбулися зустрічі учнів 9-х,11-х класів та їх батьків з представником міського центру зайнятості, який провів лекцію та тестування випускників на виявлення нахилів та інтересів щодо вибору майбутньої професії. Крім того, соціальний педагог школи Шишова І.В. провела профорієнтаційні заняття «Світ професій» для учнів 9 класів, які містили в собі різноманітні вправи, анкетування і викликали в учнів інтерес та відповідальне ставлення до вибору майбутньої професії. А також для учнів 8 класів дослідження за методикою «Профіль» з метою допрофільної підготовки щодо визначення профільного класу в старшій школі. Для учнів 10-11 класів практичне заняття «Знайди свій шлях» та діагностика «Сила мотивації». Соціальний педагог протягом навчального року викладала спецкурс «Обираю професію» для учнів 8 класів. Систематично оновлювався куточок «Абітурієнт - 2018».

Ґрунтовна профорієнтаційна робота з учнями, високий рівень підготовки випускників мають такі результати: 32 із 43-х бувших одинадцятикласників вступили до ВУЗів IIIIV рівня акредитації , 5 – до технікумів та коледжів, 5 – стали учнями закладів ПТО, 1 – працевлаштований.

X. Збереження і зміцнення здоров’я учнів і працівників

 

Медичне обслуговування учнів та працівників школи організовано відповідно до нормативно-правової бази. Для якісного медичного забезпечення учнів та вчителів у закладі обладнаний медичний пункт, де працює шкільна медична сестра, яка організовує систематичне та планове медичне обслуговування учнів, забезпечує профілактику дитячих захворювань. Щорічно у дитячий поліклініці  діти проходять медичне обстеження. Відповідно до результатів медичного огляду дітей, на підставі довідок лікувальної установи у школі формуються спеціальні медичні групи, а також уточнені списки учнів підготовчої, основної групи та групи звільнених від занять фізичною культурою на навчальний рік. На диспансерному обліку - 192 учні.

раціонального харчування дітей протягом перебування у школі. Організація харчування учнів закладу регламентується Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про охорону дитинства, постановою Кабінету Міністрів України від 22.11.2014 № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах»,  іншими нормативними документами. Згідно з вищезазначеними документами учні 1-4 класів забезпечуються безоплатним ( на 75% за рахунок місцевого бюджету) одноразовим харчуванням. Гаряче харчування учнів 5-11х класів відбувалось за бажанням у їдальні школи. Безкоштовне харчування впродовж року отримували 74 учні пільгових категорій. Адміністрацією закладу проводиться щомісячна перевірка режиму роботи шкільної їдальні, якості продукції і відповідності норм харчування учнів, перевірка проводиться також і представниками загально – шкільного батьківського комітету.           

В результаті перевірок усунені недоліки – систематично закуповується необхідний інвентар (виделки, ложки, крани системи водопостачання, відремонтовано електроплиту, закуповуються необхідні миючі засоби, засоби гігієни. Однак, приміщення шкільної їдальні потребує капітального ремонту, частина меблів  та обладнання технічно і морально застаріле, неякісно функціонує система вентиляції.

З метою збереження  здоров’я учнів директором проводиться контроль щодо проведення уроків фізичного виховання, виконання режиму роботи групи продовженого дня.

XI. Стан охорони праці та безпеки життєдіяль­ності

 

Робота з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності у комунальному закладі «Тернівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 5 Тернівської міської ради Дніпропетровської області» організована відповідно до Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 01.08.2001 № 563 зі змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки N 782 від 20.11.2006

Відповідно до вимог чинного законодавства, у навчальному закладі робота з охорони праці та безпеки життєдіяльності здійснюється за напрямками:

- створення безпечних умов праці і навчання;

- профілактична робота щодо запобігання нещасним випадкам і професійним захворюванням;

- забезпечення систематичного навчання учасників навчально-виховного процесу із питань охорони праці;

- контроль за дотриманням вимог чинного законодавства з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності;

 - інформаційно-агітаційна діяльність та просвітницька робота;

 - організація спільної роботи з представниками Центральної міської лікарні, у справах сім'ї та молоді, соціального захисту населення, з питань надзвичайних ситуацій, міським відділом дорожньо-патрульної служби.

Даний напрямок роботи знаходиться під постійним контролем адміністрації школи, яка розробила та затвердила відповідним чином наступні документи:

1. Колективний договір між адміністрацією та трудовим колективом комунального закладу «Тернівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 5 Тернівської міської ради Дніпропетровської області», зареєстрований управлінням соціального захисту населення Тернівської міської ради (реєстровий № 95 від 03.12.2012 р.), що містить розділ з охорони праці та здоров'я працівників.

2. Правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників навчального закладу погоджені керівником (наказ № 77-о від 31.08.2017 року) та затверджені педагогічною радою (протокол №01 від 31.08.2016 р.)

3. Річний план роботи погоджений керівником закладу, головою профспілкового комітету школи та затверджений педагогічною радою (протокол № 8 від 30.08.2017), що містить розділ «Охорона життя та здоров'я вчителів та учнів».

4.  Положення про організацію охорони праці в навчальному закладі;

про службу охорони праці в навчальному закладі, затверджене наказом№ 69-о від 26.08,2016 року; про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці в навчальному закладі, затверджене наказом№ 69-о від 26.08.2016 року;

5. Інструкції:

посадові інструкції працівників (затверджені наказом № 121-0 від 01.09.2015 р.); інструкції з охорони праці (наказ № 104від 31.08.2016 р.).

6. Акти:

готовності навчального закладу до нового навчального року від 16.08.2017 року;

акт-дозвіл на експлуатацію кабінету хімії від 29.08.2017 року;

акт-дозвіл на експлуатацію кабінету інформатики № 10 від 29.08.2017 року;

акт-дозвіл на експлуатацію кабінету інформатики № 11 від 29.08.2017 року;

акт-дозвіл на експлуатацію майстерень з обробки металу від 29.08.2017 року;

акт-дозвіл на експлуатацію майстерень з обробки деревини від 29.08.2017 року;

акт-дозвіл на експлуатацію майстерень з обслуговуючої праці від 29.08.2017 року;

акт-дозвіл на експлуатацію спортивнії залі від 29.08.2017 року;

акт-дозвіл на експлуатацію кабінету біології від 29.08.2017 року;

акт-дозвіл на експлуатацію кабінету фізики від 29.08.2016 року;

акт-дозвіл на проведення занять в спортивному залі від 29.08.2017 року;

акт перевірки на надійність спортивного майданчику від 29.08.2017 року;

акт перевірки на надійність обладнання спортивної зали від 29.08.2017 року.

7. Журнали:

реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці (розпочато 29.08.2008 р.); реєстрації інструктажів з питань охорони праці (первинний, повторний, цільовий, позаплановий) (розпочато 29.08.2014 р.); обліку видачі інструкцій з охорони праці у навчальному закладі (розпочато 29.08.2014 р.); реєстрації осіб, що потерпіли від нещасних випадків (розпочато 01.09.2014 р.); реєстрації інструкцій з ОП на підприємстві ( розпочато 01.09.2016 р.).

8- Програми вступного, первинного та цільового інструктажу з охорони праці та безпеки життєдіяльності.

9. Матеріали щодо результатів вивчення стану роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності у начальному закладі:

протокол засідання педагогічної ради № 1 від 14.12.2016 р.;

протокол наради при директорі № 5 від 28.10.2016 р.;

протокол батьківських зборів № 1 від 09.09.2016 р.

10. Накази, що регламентують організацію роботи з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності у навчальному закладі:

наказ № 69-о від 26.08.2016 р. «Про організацію охорони праці та дотримання правил техніки безпеки»;

наказ № 86-о від 31.08.2016 р. «Про призначення відповідального за протипожежну безпеку»;

наказ № 2-а від 03.01.2017 р. «Про заходи із забезпечення протипожежної безпеки та запобігання нещасним випадкам».

Матеріали щодо організації пожежної безпеки в закладі

- плани евакуації учасників навчально-виховного процесу;

-  наказ про призначення відповідальних за пожежну безпеку приміщень та утримання і експлуатацію технічних засобів протипожежного захисту (наказ № 86-о від 31.08.2016 р.);

- журнал реєстрації проведення інструктажу з пожежної безпеки (розпочато 01.09.2016 р.);

-  інструкції з пожежної безпеки в кабінетах (наказ № 104-о від 31.08.2016 р.);

-  програми вступного, первинного та цільового протипожежного інструктажів;

-  список посадових осіб закладу, із зазначенням домашніх адрес, номерів телефонів.

Невід’ємною складовою освітнього процесу є заходи з пропаганди безпеки життєдіяльності:  шкільні спартакіади, бесіди з лікарями ЦМЛ, показ відеофільмів про шкоду куріння, наркотиків, алкоголю, СНІДу тощо. У планах виховної роботи виховної роботи кожного класного керівника є розділ «Заходи, спрямовані на збереження життя і здоров'я дітей», де запланована робота оздоровчого характеру з класом.

Класними керівниками проведено інструктажі з охорони життєдіяльності учнів під час осінніх, весняних та літніх канікул, а також простежено місце перебування дітей під час зимових та літніх канікул . Крім того, класними керівниками 5 – 8 класів проведено бесіду – диспут з учнями «Я на канікулах».

XII. Фінансово-господарська діяльність

 

Фінансово-господарська діяльність школи здійснюється відповідно до статуту на основі прийнятого бюджету. Використання бюджетних коштів висвітлено на шкільному сайті school5ternovka.klasna.com в розділі «Наша робота» ® «Фінансова звітність».

Будівельні роботи та матеріали:

Заміна металевих труб (Ø 100, 76, 32) на пластикові – 20 м;

Пластикові вікна – 14 шт (з них 7 – в їдальні);

Придбання:

-  Холодильника “Indezit”

-  Мультимедійного проектора “Aser X1284”

 

VIII. Управлінська діяльність

Управління закладом направлене на досягнення взаємодії всіх ланок, підрозділів та учасників освітнього процесу, забезпечення координації їх діяльності, досягнення єдності вимог, контролю та взаємоконтролю в процесі роботи, ефективності та вдосконалення освітнього процесу, забезпечення планомірного розвитку школи.

 

Пріоритетами управлінської діяльності є:

· підготовка конкурентоспроможних випускників;

·  створення конкурентоздатного освітнього середовища;

·  використання комп’ютерної мережі Інтернет з метою оптимізації навчально – виховного процесу;

·  створення правових, організаційних, психологічних умов для здійснення діяльності педагога;

·  соціальна та психологічна підтримка педагогів-новаторів.

 Модернізованими управлінськими функціями є: прогностична, політико-дипломатична, консультативна, менеджерська, представницька.

У школі адміністрацією використовуються різноманітні форми контролю за станом освітнього  процесу і, в першу чергу, таких як традиційні: вивчення викладання стану предметів та виконання навчальних планів, програм, перевірка класних журналів, щоденників поведінки, тощо, так і новітні: взаємоконтроль, самоконтроль. Аналіз результатів внутрішньошкільного контролю знаходить відображення у рішеннях педагогічної ради школи, відповідних наказах по навчальному закладу. Крім контролю за рівнем знань та навчальних досягнень учнів проводяться систематичні дослідження стану відвідування занять та стану навчальної дисципліни. За результатами моніторингу адміністрація школи приймає певні управлінські рішення, щодо конкретних учителів та учнів.

Питання, що потребують подальшого розв'язання:

-  розвиток партнерських стосунків між школою і громадою для вирішення освітніх і соціальних проблем.

-  покращення матеріально – технічної бази навчального закладу;

-  підвищення результативності ЗНО;

-  активізація пошукової та дослідницької діяльності учнів.

 

 

 

 

 

 

ЗВІТ ДИРЕКТОРА 2016-2017 н.р.

 


1
2