КЗ "Тернівська загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів № 5 Тернівської міської ради Дніпропетровської області"

 
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання +(navigator.javaEnabled()?

Поради вчителям

  Поради вчителям:

 

 • Дізнайтеся більше про особливості дітей із трудно­щами у навчанні, про організації, які надають до­помогу, та інформаційні джерела, про специфічні технології та стратегії, що можуть підтримати учня емоційно.
 • Шукайте можливості змінити життя учня! Дізна­йтеся про сильні сторони та інтереси учня і всіляко підтримуйте їх. Давайте учневі позитивну оцінку та більше можливостей практичної діяльності. Перегляньте інформацію щодо особливостей на­вчання з метою визначення конкретних проблем. Зверніться до фахівців стосовно методів навчання конкретного учня. Наприклад:
 1. розподілити завдання на окремі кроки та нада­вати інструкції (усно або письмово);
 2. надавати учневі більше часу для завершення до­машнього завдання або для виконання тесту;
 3. дозволяти учневі, якщо в нього спостерігають­ся проблеми з читанням, користуватися аудіо-підручниками;
 4. дозволяти учневі, якщо в нього спостерігаються проблеми зі сприйманням на слух, користуватися нотатками інших учнів або використовувати магнітофон;
 5. дозволяти учневі, якщо в нього спостеріга­ються проблеми з письмом, використовувати комп'ютерну програму перевірки граматики або розпізнавання голосу.
 • Дізнайтеся більше про модифікації різних тестів, які можуть допомогти визначити, що насправді опанував учень із труднощами у навчанні.
 • Навчайтеся організаційних прийомів, навчальних стратегій. Це може допомогти всім учням, а особ­ливо тим, хто відчуває труднощі у навчанні.
 • Співпрацюйте з батьками дитини над створенням навчального плану, для задоволення потреби учня.
 • Налагодьте добрі стосунки з батьками учня. По­стійно спілкуючись, обмінюйтеся інформацією про успіхи учня у школі.

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ: 

 

1.  Хваліть дитину, якщо вона цього заслужила

2.  Менше використовуйте слова «ні» та «неможна».

3.  Говоріть стримано, спокійно і м 'яко.

4.  Давайте дитині тільки одне завдання на відведений час.

5.  Обоє 'язково використовуйте зорову стимуляцію.

6.  Враховуйте недоліки дитини. Увага може утримуватись під розумним контролем.

7.  Обов 'язково враховуйте тип пам 'яті учнів.

 

 • Учням з зоровим типом пам'яті можна дозволити використовувати підручники.
 • Учням з розвиненою зоровою пам'ятю можна самостійно складати діаграми, графіки, виконувати ілюстрації у вигляді малюнків.
 • Учням з руховим типом пам 'яті особливо корисно робити під час слухання короткі нотатки (помітки).
 • Школярам з слуховим типом пам'яті можна читати матеріал підручника, посібника в голос.

 

Рекомендації вчителям щодо роботи зі старшокласниками:

 

 1. Слід залучати до роботи зі старшокласниками психолога - для визначення здібностей учнів, виявлення розподілу соціальних ролей у колективі.
 2. Приділяти увагу особистістому спілкуванню зі старшокласниками, у групі та індивідуально. Звернути увагу на їхні екзистенціальні переживання, відзначати закономірність виникнення в них суперечностей і питань у міркуваннях про життя.
 3. Під час обговорення подій із життя суспільства, ситуацій, що виникають у класі, приділяти увагу моральним перспективам. Допомагати старшокласникам знаходити межу між «добром» і «злом», допомагати в моральному виборі.
 4. Підвищувати загальну мотивацію до пізнання через залучення учнів до олімпіад відповідно до їхніх інтересів, проводити факультативні заняття.
 5. Мотивувати учнів до самоосвіти та взаємного навчання. Відповідно до цього давати різнотипні домашні завдання.
 6. Формувати внутрішній локус контролю старшокласників через пояснення того, які саме вчинки, дії привели до тих чи інших успіхів або невдач у навчанні.
 7. Будувати навчання на грунті практичного значення предмета. Старшокласники схильні приділяти більше уваги тим предметам, практичний зміст яких їм зрозумілий. Особливо це стосується таких предметів, як хімія, фізика, біологія. Учителям української та зарубіжної літератури слід відводити більше часу на обговорення світової культури для розвитку цивілізації. Учителям історії і права потрібно аналізувати поняття, явища, події, крім іншого, також із позиції сьогодення.

 

Динаміка працездатності шестирічної дитини

Тижнева:

 • понеділок — призвичаювання;
 • вівторок, середа — найвища і стала працездатність;
 • четвер — початок спаду працездатності.

Розумова працездатність зростає аж до середини тиж­ня, залишаючись низькою на початку (понеділок) і в кінці (п'ятниця).

 

Річна:

 • перші шість тижнів — призвичаювання (адаптаційні).

З кінця жовтня до початку грудня — відносно сталий стан і високий рівень працездатності, потім — спад (ка­нікули);

 • після канікул один-два тижні призвичаювання і далі — короткий період стабільної роботи. У кінці березня на­стає загальна втома і спад, який зберігається й у квітні - травні.

 

Щоб врахувати динаміку працездатності, слід знати рівні індивідуальної денної динаміки працездатності:

 

 • незмінний або стійкий (може бути на високому, середньо­му, низькому рівнях);

 

 • вхідний високий рівень (зберігається до середини дня).

Рівні працездатності можуть залежати від стану здоров'я, темпераменту тощо. У роботі із шестирічними першокласни­ками треба враховувати їхні можливості та норми наванта­ження:

 

 • загальне навчальне навантаження — 4 год. на день;
 • безперервна письмова робота — 4—5 хв.;
 • безперервне читання — 8 хв.;

 

 • середня активність уваги — до 15 хв.;
 • прослуховування звукозапису — 6—10 хв.;
 • перегляд діафільмів, кінофільмів, телепередач — 15 хв.;
 • перебування на свіжому повітрі — не менше 4 год.;
 • тривалість сну — 12 год. на добу, із них денний сон (ба­жано) — 1,5 год.