КЗ "Тернівська загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів № 5 Тернівської міської ради Дніпропетровської області"

 
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання +(navigator.javaEnabled()?

Початкова школа

 

4 клас

 

Орієнтовні вимоги  до змісту підсумкових контрольних робіт

 

У загальноосвітніх навчальних закладах державній підсумковій атестації (далі атестація) підлягають результати навчальної діяльності учнів четвертих класів з української мови (мов і літературного читання) та математики.

Атестація результатів навчання з української мови учнів, які почали вивчати її в поточному навчальному році, здійснюється за бажанням батьків

або осіб, які їх замінюють.

Атестація з кожного предмета проводиться письмово у формі підсумкових контрольних робіт.

Контрольні роботи проводяться в загальноосвітніх навчальних закладах відповідно до календарного планування на другому чи третьому уроці, окрім понеділка і п'ятниці, а також днів перед і після святкових.

На проведення контрольної роботи відводиться 1 академічна година (один урок): 5 хв. – на пояснення змісту роботи та інструкції щодо її виконання і 35 хв. – на її виконання.

Тексти підсумкової контрольної роботи вчитель записує до початку уроку на дошці або заздалегідь друкує на окремих аркушах і перед уроком роздає кожному учневі.

 

Оцінювання підсумкових контрольних робіт здійснюється відповідно до критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів, затверджених наказами МОН України від 13.04.2011 № 329 «Про затвердження Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 11 травня 2011 року                            за № 566/19304, від 21.08.2013 № 1222  «Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти», та Інструктивно-методичних матеріалів щодо контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів початкових класів загальноосвітніх навчальних закладів

 

 

Добери й запиши прислівники, якими можна замінити подані вирази.

Як кіт наплакав – ___________________________________________

На весь голос – _____________________________________________

 

Приклади завдань на встановлення послідовності або відповідності

Пронумеруй слова за алфавітом (або за кількістю складів, або за порядком ударного складу тощо).

лінуватися       мовчати        сито

Покажи стрілочками звукову модель кожного слова.

Запис моделі слова яблуко

Подпись: Запис моделі слова яблуко джміль                            

 

Запис моделі слова щука

 

Подпись: Запис моделі слова щука яблуко                       

 

Запис моделі слова джміль

 

Подпись: Запис моделі слова джміль щука                          

 

 

Приклад творчого завдання (побудова зв’язного висловлювання)

Який навчальний предмет у школі тобі подобається найбільше? Напиши, чому ти так думаєш.

 

Приклади завдань до тексту для перевірки розуміння його змісту

1.  Знайди і підкресли у тексті речення, яке відображає головну думку твору.

2.  Пригадай і запиши прислів’я, яким можна замінити назву твору.

3.  Підкресли речення, у якому розповідається про ….

4.  Підкресли у тексті слова, які відображають тему твору.

5.  Обведи слова, якими автор висловлює своє ставлення до ….

6.  Підкресли у тексті слова, які пояснюють вчинок … (ім’я персонажа).

7.   Познач речення, в якому автор використав порівняння.

 

Приклади творчих завдань (висловлення власної думки до змісту прочитаного тексту)

Запропонуй свій варіант заголовку до цього твору. Обґрунтуй свій вибір.

Що найбільше вразило тебе в тексті? Чому?

Приклади завдань у тестовій формі закритого типу, які передбачають вибір правильної відповіді із трьох запропонованих варіантів

1.     Визнач жанр прочитаного твору.

А  оповідання

Б  казка

В  байка

2.     Визнач, де відбуваються події, описані у творі.

А  у парку

Б  у лісі

В  у гаю

3.     Визнач, у якому розділу книги можна розмістити цей твір.

А  «Сторінки з книги природи»

Б  «Людина починається з добра»

В  «З джерела народної мудрості»

Приклад відкритих завдань у тестовій формі, виконання яких передбачає коротку письмову відповідь

Закінчи речення.

У творі ідеться про …………….. .

 

Приклади завдань на встановлення послідовності або відповідності

Пронумеруй послідовність подій за порядком, викладеним у творі.

 

Подпись: грім                     дощ               вітер

 

 

Покажи стрілочкою слово, яким закінчується прислів’я, що найточніше виражає головну думку твору.

Згаяного часу і конем не                     час.

Усе добре у свій                                   доженеш.

Гуляй, дитино, поки твоя                    година.

 

 

Математика

Приклад завдання на знаходження значення виразу (з дужками) з багатоцифровими числами, що передбачає визначення порядку дій

Знайди значення виразу. Обчислення запиши окремими діями.

149 + (13 028 – 26 265 : 85)

Приклади завдань на порівняння чисел і величин

1 мільйон 24 тисячі 405       число, яке складається зі 107 одиниць другого класу і 5 одиниць першого класу

726 см 8 мм         72 дм 68 мм

 

Приклади завдань на перетворення величин

540 с =          хв

3 ц 10 кг =             кг

Приклади завдань на знаходження частини від числа

Запиши число, яке дорівнює 3/4 від 800

Приклад завдання на застосування геометричного матеріалу

Накресли прямокутник, площа якого 18 см2, а довжина – 6 см.

 

Приклади завдань у тестовій формі закритого типу, які передбачають вибір правильної відповіді із трьох запропонованих варіантів

1.     Познач число, яке є значенням виразу 80 000 + 300 + 9.

А  8 309

Б  80 309

В  83 009

2.     Познач число, яке є найбільшим серед пропонованих.

А  1/8

Б  1/6

В  1/3

3.     Познач рядок, у якому числа розміщені у порядку зростання.

А  435 см, 436 м, 437 дм

Б  564 мм, 563 см, 562 дм

В  34 дм, 340 см, 3400 мм

Приклади завдань на встановлення послідовності або відповідності

 

Подпись: Пронумеруй величини у порядку зростання.

 

 

Подпись:

 

Подпись:                                   273 см                  275 м                    277 дм

 

Покажи стрілочками значення кожного виразу.

26 3 * 100 * 7                       25 023

26 3 * 106 + 7                       28 397

26 3 * 108 – 7                       184 100

Приклад відкритого завдання у тестовій формі, виконання якого передбачає коротку письмову відповідь

Запиши два числа, які є розв’язками нерівності 600 : b ˂ 100.

 

Подпись:

 

Подпись:

 

Подпись:

 

Подпись:  b =      ,