КЗ "Тернівська загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів № 5 Тернівської міської ради Дніпропетровської області"

 
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання +(navigator.javaEnabled()?

Мета та цілі

 

Основні задачі та напрямки роботи шкільної бібліотеки

У новому навчальному році бібліотека працюватиме над науково-методичною темою: «Інноваційні технології залучення молоді до читання у сучасному освітньому просторі»

1.      Основні завдання:

·         Гуманізація виховного процесу, що виражається в створенні умов для всебічного розвитку особистості; для спонукання її до самоаналізу, самооцінки, саморозвитку, самовиховання.

·         Підтримка та укріплення шкільних традицій, що сприяють створенню загальношкільного колективу.

2.      Пріоритетним напрямом роботи бібліотеки є підвищення інформаційної, виховної, пізнавальної, культурологічної та навчальної функцій.

3.       Регламентування роботи відповідно до державних документів про  бібліотечну справу в Україні.

4.      Ведення довідково-бібліографічного апарату, регламентованої бібліотечної документації та діловодства  українською мовою.

5.       Наповнення наочності бібліотеки національним колоритом.

6.      Орієнтування в роботі з фондом на примноження, збереження і максимальне використання саме української літератури.

7.      Створення умов для відкритості фондів і оперативного повідомлення читачів про зміст наявного фонду та нових надходжень.

8.      Ведення масової та індивідуальної роботи з популяризації української книги.

9.      Виховання в учнів культури читання, бережливого відношення  до книги, прищеплення навичок самостійного роботи з книгою, потреби в читанні, уміння користуватися бібліотекою.

10.  Сприяти підвищенню майстерності вчителя шляхом популяризації педагогічної літератури та інформації про неї.

11.  Допомога педагогічному колективу  в роботі з обдарованими дітьми.

12.  Забезпечення вчителів матеріалами щодо організації правового, національного, трудового та естетичного виховання учнів.

13.  Надання допомоги вчителям у науково-методичній роботі, у вивченні досягнень педагогіки й психології, нових педагогічних технологій та їх застосування на практиці.

14.  Інформування шкільних методичних об’єднань про нові надходження підручників та методичної літератури.

15.  Особлива увага буде приділятися широкій популяризації української літератури, літератури з питань освіти, історії культури українського народу і вихованню за допомогою цієї  літератури поваги до рідної мови, національно-культурних і духовних надбань нашого народу.

16.  Пропаганда культури світу і не насильства в інтересах дітей.

17.  Пропаганда здорового способу життя.

18.  Формування правової культури читачів, громадянськості, патріотизму, поширення інтересу до історії рідного краю.

19.  Проведення індивідуальної роботи з читачами як підґрунтя інформаційної культури школярів.

20.  Покращення диференційованого обслуговування користувачів бібліотеки; організація книжкового фонду з урахуванням змін інтересів читачів. Забезпечення можливості найбільш повного й швидкого доступу до інформаційних ресурсів.

21.  Збір, накопичення, систематизація педагогічної інформації і доведення її до користувачів.

22.  Здійснення компютерної каталогізації підручників.

23.  Надання допомоги учням і вчителям у вирішенні освітніх проектів.

24.  Режим роботи бібліотеки цілком відповідатиме запитам  й інтересам учителів і учнів. Бібліотека працюватиме щоденно, окрім суботи та неділі. Останній день місяця – санітарний.

 
 


1
2