КЗ "Тернівська загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів № 5 Тернівської міської ради Дніпропетровської області"

 
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання +(navigator.javaEnabled()?

Євроклуб

 

План роботи Європейського клубу

  Меридіан

 

План роботи євро клубу на 2015-2016 н.р.

 

 

 

ТЕМА

ДАТА

І семестр

Вступне заняття

1.      

Цілі, завдання та зміст роботи гуртка. Правила техніки безпеки. Знайомство та інтеграція групи. Складання правил роботи у групі.

 

Модуль І. Інтеграція як тенденція сучасного світу

2.      

Поняття про співробітництво, інтеграцію.

 

3.      

Міжнародне співробітництво у сучасному світі.

 

4.      

Основні етапи та сучасні тенденції європейської інтеграції.

 

5.      

Міжнародна діяльність України з інституціями Європейського Союзу.

 

6.      

Національні інтереси України, основні напрямки зовнішньої політики України. Основні пріоритети політики співробітництва України.

 

Модуль ІІ. Міжнародні організації та співпраця з ними

7.      

Світові та європейські організації. Підвищення ролі міжнародних організацій в сучасному світі.

 

8.      

Місце і роль світових організацій у вирішенні міжнародних проблем.

 

9.      

Роль міжнародних урядових та неурядових організацій у забезпеченні співпраці між державами.

 

10.            

Особливості міжнародного співробітництва в сучасних умовах. Розвиток та перспективи міжнародного співробітництва України.

 

Модуль ІІІ. Державний устрій європейських країн. Європейська конвенція про захист прав людини. Права дитини

11.            

Форми правління та державного устрою сучасних європейських держав.

 

12.            

Роль права у світовому та європейському суспільстві.

 

13.            

Поняття про права і свободи людини, обмеження прав людини, «правова держава». Європейська конвенція про захист прав людини. Права дитини. Захист прав людини в Європі та світі. 

 

 

Модуль ІV. Система загальноєвропейської безпеки у сучасному світі

14.            

Європейський Союз: зовнішня політика і політика безпеки. Політика безпеки країн Євросоюзу, її основні складові.

 

15.            

Мета та основні завдання діяльності Організації Об’єднаних Націй, Організації Безпеки і Співробітництва Європи, Північноатлантичного Альянсу, Організації Договору про Колективну безпеку.

 

16.            

Хартія про особливе партнерство між Україною та Північноатлантичним Альянсом.

 

ІІ семестр

17.            

Цивільний контроль над сектором безпеки. Україна в системі європейської безпеки.

 

18.            

Реформування збройних сил України. Участь українських миротворців у миротворчих операціях і оцінка їх діяльності. Програма «Партнерство заради миру».

 

Модуль V. Економічний розвиток європейських країн

19.            

Вплив глобалізації на національну економіку країн. Європейський економічний простір.

 

20.            

Передумови економічної та валютної інтеграції Європейського союзу.

 

21.            

Національна валюта країн Європейського союзу.

 

22.            

Історичні та економічні передумови введення євро, поняття «Єврозона». Світова Організація Торгівлі. Загальна економічна ситуація в Україні. 

 

Модуль VІ. Європейський вимір освіти. Проектна діяльність в роботі євроклубу

23.            

Європейський вимір навчання. Міжкультурна освіта.

 

24.            

Освітня стратегія Ради Європи.

 

25.            

Освіта впродовж життя. Європейські освітні мережі та програми.

 

26.            

Болонський процес. Європейські освітні програми в Україні.

 

27.            

Можливості навчання в Україні та за її межами.

 

28.            

Проектна діяльність. Екологічні, соціальні, інформаційні проекти.

 

29.            

Волонтерська діяльність. Програма наставництва.

 

Модуль VІІ. Підсумкові заняття

30.            

Участь та організація заходів євроклубу, мультимедійний звіт про діяльність та участь у житті громади. Презентація проектів вихованців. Участь в обласних, Всеукраїнських, Міжнародних семінарах, конференціях, тренінгах, виставках та конкурсах на європейську тематику.

 

 

 

 

 

 

 

План роботи євро клубу на 2014-2015н.р.

 

№ з/п

Дата

Тема

1        

06.09.

Правила техніки безпеки.

2        

06.09.

Знайомство та інтеграція групи.

3        

13.09.

Складання правил роботи у групі.

4        

13.09.

Інтерактивні вправи «Бінго», «Перше знайомство», «Мої очікування», «Інтерв’ю».

5        

20.09.

Поняття про цивілізації. Типи цивілізації.

6        

20.09.

Головні риси Європейської цивілізації.

7        

27.09.

Поняття про склад європейського континенту. Географічне положення Європи.

8        

27.09.

Поняття про європейські країни. Історичний шлях розвитку європейських країн.

9        

04.10.

Населення Європи.

10   

04.10.

Місце України в європейській історії.

11   

11.10.

Спільні та відмінні риси української та європейської історії.

12   

11.10.

Перегляд  відеофільмів

13   

18.10.

Вивчення іноземних мов.

14   

18.10.

Перегляд  відеофільмів

15   

25.10.

Вивчення іноземних мов.

16   

25.10.

Перегляд  відеофільмів

17   

08.10.

Вивчення іноземних мов.

18   

08.11.

Перегляд  відеофільмів

19   

15.11.

Останні зміни на карті Європи. Європейський Союз.

20   

15.11.

Нормативно-правова база Європейського Союзу.

21   

22.11.

Основні вимоги для вступу до Євросоюзу.

22   

22.11.

Вивчення розташування країн Європи на мапі.

23   

29.11.

Перегляд  відеофільмів про Європейські країни

24   

29.11.

Навчання за кордоном

25   

06.12.

Полікультурне суспільство. Європейські цінності.

26   

06.12.

Полікультурне суспільство. Європейські цінності.

27   

13.12.

Шляхи формування та розвитку європейської культури.

28   

13.12.

Шляхи формування та розвитку європейської культури.

29   

20.12.

Мовна палітра сучасної Європи.

30   

20.12.

Мовна палітра сучасної Європи.

31   

27.12.

Перегляд відеофільмів.

32   

27.12.

Підсумки роботи за І семестр

 

 

 

План роботи євро клубу на 2013-2014н.р.

№ п\п

Тема засідання

Дата проведення

Відповідальний

1.

Організаційне засідання. Прийняття нових членів клубу. Розробка плану робот, оформлення куточку Євроклубу

12.09.13

Мерзлякова Ю. П.

2.

Тренінг з толерантності

19.10.13

Єреміна О. 10-М

Колеснік В. 10-М

3

Благодійна дискотека до дня милосердя та добра.

 

09.11.2013.

Судоплатова М.А., класні керівники

4

Презентація з навчання у облосному молодіжному ДДЮМЦ

16.11.13

Єреміна О. 11-М

Колеснік В. 11-М

5

Всесвітній день боротьби з ВІЛ/СНІД.

Що ви знаєте про ВІЛ та

СНІД? – соціальне опитування

01.12.13.

Волонтери. Мерзлякова Ю. П..

Єреміна О. 11-М

Колеснік В. 11-М

 

6

Заняття з англійської мови, євроінтеграції .

Протягом року

Мерзлякова Ю.П. Шемет Л.О.

7

Спілкування через сайти з іншими Євроклубами України та ДДЮМЦ «Колобок»

Протягом року

Мерзлякова Ю. П.

Єреміна О. 11-М

Колеснік В. 11-М

8

Бесіди на теми: креативності, лідерства, здоров’я,  Євроінтеграції, молодь проти ксенофобії та дискримінації.

 

Протягом року

Мерзлякова Ю. П.

Єреміна О. 11-М

Колеснік В. 11-М

Мерзлякова Ю.П. Шемет Л.О

9

Реклама Євроклубу.

Залучення нових членів клубу.

21.03.2014

Мерзлякова Ю. П.

 

10

Тиждень Європи.

10.05 -17.05.14

Мерзлякова Ю.П. Шемет Л.О

11

Підведення підсумків роботи Євроклубу.

2013-2014

Мерзлякова Ю. П.

 

Устав

 

Устав Евроклуба

Евроклуб - это неправительственная, молодежная организация.

 

Деятельность евроклуба может распространяться на одно учебное заведение, на территорию района, города, области и республики. Евроклуб это неприбыльная организация.

 

Цель Евроклуба - это содействие процессам европейской интеграции Украины и информирование детей и молодежи про Европейский союз, его структуру и процессы.

 

Предметом деятельности Евроклуба является:

- распространение информации про ЕС среди молодежи;

- проведение сборов, встреч, фестивалей, конкурсов и конференций с целью обмена опытом и обсуждением актуальних проблем;

- установление культурных, научных и деловых контактов между молодежью ЕС и своей страной;

- содействие изучению иностранных языков;

- участие в выставках и других культурных мероприятиях;

 

Членство в Евроклубе являєтся добровольным.

 

Ценности Евроклуба

В Евроклубе каждый член - лидер;

У Евроклуба есть четкая цель;

В Евроклубе четкий ритм работы;

У Евроклуба єсть структура организации (распределение ролей);

Евроклубовцы исповедуют лозунг — «Время - деньги»;

В Евроклубе каждый член отвечает за подбор команди (пришел сам - приведи друга);

У Евроклубовцев есть чувство ответственности за выполняемую работу;

Евроклубовцьг исповедуют метод — взаимодополнения и взаимозаменяемость;

Евроклуб отвечает за качество работы.

 

Лидер Евроклуба должен:

Уметь руководить;

Быть ответственньїм;

Быть психологом;

Уметь анализировать ситуацию;

Быть коммуникабельым;

Иметь лидерские качества;

Быть профессионалом своего дела;

Быть примером и авторитетом для других

Бить хорошим оратором;

Уметь привлекать внимание;

Быть образованним;

Быть ответственньїм;

Быть чутким;

Быть понимающим.

 

Команда Евроклуба

Каким бы не был идеальним Лидер, но в одиночку он не справится даже с маленькой проблемой. Поэтому ему нужна КОМАНДА.

 

Бить членом Евроклуба - зто:

Четко понимать поставленную перед ним задачу;

Добросовестно вьгполнять возложенные обязательства;

Быть ответственным;

Соблюдать технологию процесса исполнения поручения;

Выполнять поручения вишестоящих лиц;

Своевременно исполнять возложенные задачи;

Согласовывать с руководством свои действия;

С уважением относится друг к другу;

Иметь общие интересы;

 

КОМАНДА ЕВРОКЛУБА - ЭТО:

Весело;

Красиво;

Дружно;

Полезно;

Удобно;

По нашему;

Доверие;

С уважением относится друг к другу;

Добросоеестно выполнять возложенные обязательства;

Иметь общие интереси.

 

Задания евроклуба:

- Изучать историю, культуру, обычаи и традиции стран ЕС, распространять информацию об Украине.

- Устанавливать связи с молодежью стран Европи через программи молодежних обменов, переписки, виполнение совместних проектов.

- Организация мероприятий с целью расширения информации о ЕС.

- Мотивация к изучению иностранных языков.

- Привлечение отечественных партнеров с целью расширения информации географии, истории, культуры, зкономических особенностях Европи.

- Информирование молодежи о возможностях обучения за рубежом и участия в международных молодежных проектах.

 

Направление деятельности:

- Сбор и распространение информации о ЕС, евроклубах, конкурсах, грантовых программах для молодежи.

- Оформление информации.

- Организация мероприятий.

- Связи с общественностью, поиск партнеров.

- Изучение иностранных языков.

 

Основные формы деятельности Евроклуба:

- Информационная (регулярные заседания клуба для обучения, обсуждения информации о европейской интеграции, решение внутренних вопросов, планирование мероприятий).

- Проектная деятельность: инициирование и реализация различных инновационных проектов в различных сферах, прежде всего тех, которые внедряются при поддержке Представительства Европейской Комиссии в Украине(семинары, тренинги, соревнования, празднование Дня Европы и др., привлечение к проектам широкого круга студентов и преподавателей; обмены с молодежью из других городов и стран, участие во всеукраинских и международных мероприятиях по европейскому образованию).

- Игровая (работа в малых группах, ситуационно-ролевые игры и т.п.).


1
2
3